Anturit: siirtymä, etäisyys ja sijainti

Micro-Epsilonin pyörrevirta-anturit on suunniteltu mittaamaan kosketusvapaasti siirtymän, etäisyyden ja asennon muutosta. Myös värähtelyn ja tärinän kosketusvapaa mittaus onnistuu. Pyörrevirta-anturit soveltuvat parhaiten erityistä tarkkuutta vaativiin mittauksiin karussa teollisuusympäristössä (paine, lika, lämpötila).

 

Micro-Epsilonin kapasitiiviset anturit mittaavat sähköä johtavien kohteiden siirtymää, etäisyyttä ja paikkaa suurella tarkkuudella.

 

optoNCDT-sarjan laseranturien toiminta perustuu kolmiomittaus-periaatteeseen. Micro-Epsilon-laseranturit mittaavat siirtymää, ulottuvuutta, etäisyyttä ja paikkaa. Laseranturit soveltuvat myös erikoistapauksiin, kuten kiiltävien metallipintojen mittauksiin. Suuri mittausnopeus ja tunnistusetäisyys ovat osa antureiden ominaisuuksia.

 

confocalDT on konfokaali kromaattinen mittausjärjestelmä, jota käytetään nopeaan etäisyyden ja paksuuden mittaamiseen. Eri anturimallien ja ohjauselektroniikan käyttöliittymien ansiosta se soveltuu hyvin eri teollisuusalojen sovelluksiin, kuten puolijohde-, lasi-, lääke- ja muoviteollisuuden käyttöön.

 

Laseretäisyysanturit on suunniteltu etäisyyden ja välien mittaamiseen kosketuksettomasti. ILR-sarja sisältää lyhyen mittausalueen antureita (10 metriin asti) ja pitkän välimatkan laseretäisyysantureita (3000 metriin asti). Optisia etäisyysantureita käytetään paikannukseen ja luokitteluun materiaalinkäsittelyn ja kokoonpanoautomaation sovelluksissa.

 

induSENSOR-sarjan elektromagneettisten antureiden toiminta perustuu induktiiviselle mittausperiaatteelle, jota kutsutaan LVDT-periaatteeksi (Linear Variable Differential Transformer), ja näiden patentoitujen mittausmenetelmien muunnelmiin. Niitä käytetään niin yksittäisissä kuin suuren mittakaavan sovelluksissa.

 

mainSENSOR perustuu Micro-Epsilonin kehittämään innovatiiviseen mittausperiaatteeseen, jossa induktiivisten ja magneettisten antureiden edut yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

WireSENSOR-sarjan vaijerivetoanturit mittaavat mittausalueen lähes lineaarisesti. Vaijerivetoantureita käytetään yksinkertaisissa etäisyysmittauksissa 50–50 000 millimetrin etäisyyksiin. Vaijerivetoantureiden asennus voidaan tehdä joko integroidusti tai jälkikäteen. OEM-valmistajien sovelluksia varten on runsaasti erinomaisia vaihtoehtoja.

 

jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi