Suuren erottelutarkkuuden optinen mikrometri

optoCONTROL
Ominaisuudet
  • Suurin erottelutarkkuus ja mittatarkkuus
  • Kulumattomia
  • Soveltuu hyvin prosessinohjaukseen

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109