Nosturin tukietäisyys

Nosturiauto on usein parempi ratkaisu monissa tapauksissa, joissa kuormia on nostettava. Tässä siirrettävässä ratkaisussa myös turvallisuus on tärkeässä osassa. Siksi kuormitusmomentin rajoitin ohjaa, voiko nosturi vielä nostaa vai ei. Jotta suurin sallittu kuorma voidaan varmistaa, nosturin sivutuet on aina avattava kokonaan. Jos tämä ei ole mahdollista tilan puutteen vuoksi, nosturia ei tule käyttää. Dynaaminen prosessi, jolla mitataan, kuinka kauas nosturin tuet on avattu, helpottaa sallitun kuormakapasiteetin laskentaa. Näin nosturiautoja voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109