Micro-Epsilon News

Valkoisen valon interferometrien tuoteryhmä edustaa Micro-Epsilonin koko tuotevalikoiman tarkimpia optisia antureita. Tästä lähtien interferoMETER-järjestelmät ovat saatavana myös multi-peak versioina. Ne mittaavat jopa 13 kerrosta, joissa vähimmäispaksuus on 10 μm. Multi-peak interferometrit mahdollistavat nyt etäisyyden ja paksuuden samanaikaisen mittaamisen. Paksuuden mittausjärjestelmiä käytetään tyypillisesti prosesseissa monen kerroksen paksuuden mittaukseen myös vaihtelevilla mittausetäisyyksillä, esimerkiksi kalvonvalmistuksen nauhaprosesseissa.

Lue lisää

Uusi määritystyökalu on nyt saatavissa pyörrevirtapohjaisille induktiivisille antureille. Tämä helpottaa oikeanlaisen anturiyhdistelmän ja sopivan ohjaimen valintaa sovellukseesi. Micro-Epsilonin pyörrevirta-antureille on ominaista hyvä tarkkuus, nopeus ja lämpötilavakaus yhdistettynä alan parhaaseen helppokäyttöisyyteen ja optimaaliseen kustannustehokkuuteen. Järjestelmän vahvuudet ovat erityisen ilmeisiä, kun mitataan vaativissa teollisuusympäristöissä.

Lue lisää

Saatavana on uusi laiteohjelmisto V53 scanCONTROL 30xx laserprofiiliskannereille. Uudessa versiossa valotusaika on optimoitu. Tämän muutoksen ansiosta profiilimittaukset voidaan suorittaa jopa viisinkertaisella nopeudella, koska valotussaika on jopa 80 % pienempi. Näin ollen voidaan tehdä erittäin tarkkoja 2D- ja 3D-mittauksia, joissa on suuri dynamiikka.

Lue lisää

Innovatiivinen optoNCDT 1900 -laseranturi tekee vaikutuksen nopeudellaan, kompaktilla rakenteellaan ja tarkkuudellaan. Uusin anturisukupolvi on nyt myös entistäkin älykkäämpi – integroidun EtherCAT-liitännän ansiosta voit integroida anturin suoraan PLC-kortille hyödyntäen näin anturin täyden suorituskyvyn. Hyödyt reaaliaikaisista tiedoista viiveettä ja vähemmällä asennustyöllä.

Lue lisää

Täältä saat yleiskatsauksen Micro-Epsilonin nykyisistä anturiratkaisuista, jotka ovat erityisen kompakteja, älykkäitä ja taloudellisia: 3D-mittaustekniikasta ja paksuuden ...

Lue lisää

Micro-Epsilonin antureita käytetään lukuisissa akkujen valmistusvaiheissa. Ratkaiseva mittausparametri tässä yhteydessä on nauhamateriaalin ja pinnoitettujen akkukalvojen paksuuden mittaus. Tarkoitukseen käytetään tarkkoja etäisyysantureita, 3D-laserskannereita ja anturijärjestelmiä.

Lue lisää

surfaceCONTROL 2500 3D-tilannekuva-anturia käytetään suurten kohteiden geometrian, muodon ja pinnan tarkistuksiin. Anturia voidaan käyttää automatisoiduissa inline-tarkistuksissa sekä metrologiahuoneessa. Laajan mittausalueen lisäksi anturissa on suuri, jopa 300 mm:n mittausalueen syvyys. Otetut kuvat välitetään ulkoiselle ohjauselektroniikalle, missä ne käsitellään 3D-tiedoiksi. Integroiminen kolmannen osapuolen ohjelmistoon on mahdollista GigE Visionin kautta.

Lue lisää

Konfokaalisia confocalDT IFS2402 -pienoisantureita käytetään mittaustehtäviin erittäin ahtaissa asennustiloissa. Anturisarjaa on nyt laajennettu mallilla, jonka mittausalue on 0,5 mm. IFS2402-0.5-anturi on erittäin pienikokoinen, siinä on nanometrin tarkka resoluutio sekä laaja mittauskulma. Tämä mahdollistaa tarkat etäisyyden mittaukset ahtaissa tiloissa ja jopa kaarevilta pinnoilta.

Lue lisää

DimensionCONTROL-metalliprofiilimittarit avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia metallinvalmistuksen prosessinhallintaan ja laadunvarmistukseen. Tällä järjestelmällä, joka on saatavana myös vesijäähdytyksellä, voidaan suorittaa pitkien tuotteiden tarkka geometrinen testaus ankarissa teollisuusympäristöissä. Käyttökohdetta vastaava anturitekniikka voidaan valita vapaasti, mikä mahdollistaa myös järjestelmän täydellisen mukauttamisen kuhunkin sovellukseen. DimensionCONTROL-järjestelmä tuottaa todellisia 3D-mittaustuloksia ja tarjoaa kattavan ohjelmistopaketin tuotannon seurantaan ja optimointiin.

Lue lisää

Uudella colorCONTROL MFA-7 LED-analysaattorilla tehdään LEDien väri-, voimakkuus- ja toimintatestejä. Sillä voidaan toteuttaa muun muassa laadunvalvonta piirilevyjen testauksen aikana elektroniikkateollisuudessa. Aiempiin malleihin verrattuna tämä anturimalli toimii huomattavasti suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla ja toistettavuudella sekä suuremmalla dynaamisella alueella. MFA-7 valvoo ja testaa samanaikaisesti jopa 28 mittauspistettä.

Lue lisää

3D-laserskannerit tarjoavat tarkkoja 3D-mittaustuloksia tuotantolinjalla. Niiden etuihin kuuluvat suuri tarkkuus, dynamiikka ja kyky mitata monia erilaisia pintoja. Lisäksi anturin paino on hyvin pieni, joten ne soveltuvat ihanteellisesti robottisovelluksiin. Skannerit kattavat useita eri mittausarvoalueita, ja niitä voidaan käyttää sekä punaisilla että sinisillä lasereilla, joten ne soveltuvat joustavasti eri käyttökohteisiin.

Lue lisää

Erittäin tarkat thicknessGAUGE-mittausjärjestelmät voidaan integroida tuotantolinjaan C-runkomuodossa ja nyt myös O-runkomuodossa. Käyttötarkoituksesta ja sovelluksesta riippuen nämä paksuusmittarit on varustettu joko laserskannereilla, laserkolmiomittausantureilla, konfokaalisilla antureilla ja sähkömagneettisilla yhdistelmäantureilla. Näin voidaan saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset kaikentyyppisillä sovelluksilla. Anturien valinnanvaran lisäksi jopa mittausleveys, mittausalue ja toiminta-alue voidaan mukauttaa alkuperäisen laitevalmistajan sovelluksiin sopivaksi.

Lue lisää

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109