Siirrettävän CNC-jyrsinyksikön jyrsinpään ohjaus

28.09.2017

Lentokone- ja autoteollisuudessa käytetään yhä enemmän kuituvahvistettuja komposiittimateriaaleja. Ne sopivat kestävyytensä ja keveytensä ansiosta erityisen hyvin näille teollisuudenaloille. Kun niihin tulee vaurioita, on huollossa ja korjauksissa kuitenkin erityisiä haasteita voitettavana. Vaurioitunut alue on poistettava kerros kerrokselta, jotta laminaattikerrokset voidaan rakentaa uudelleen. Tässä tapauksessa on erityisen tärkeää välttää kuitujen lohkeaminen ja delaminaatio. Aikaisemmin nämä monimutkaiset korjaukset tehtiin manuaalisesti. Automaattiset moderneilla antureilla tehdyt kosketuksettomat pinnanmittaukset mahdollistavat virheiden poistamisen mahdollisimman nopeasti. SAUER GmbH kehitti lentokoneiden korjaustöitä varten ULTRASONIC mobileBLOCK -yksikön, joka on siirrettävä 5-akselinen jyrsinyksikkö.
Komponenttien viantunnistuksessa SAUER käyttää Micro-Epsilonin optisia antureita. Vikojen geometria tunnistetaan laserskannereilla. Koska komponentin vaurio saattaa olla missä kohdassa vain, pinta on mitattava ennen korjausprosessin aloittamista. Antureiden on pystyttävä mittaamaan erilaisilla pinnoilla, jotka voivat olla maalattuja, maalaamattomia tai kuluneita. Törmäysten estämiseksi optoNCDT 1302 -laserkolmiomittausanturi mittaa etäisyyden pinnasta 200 mm:n mittausetäisyydellä. Tämän jälkeen scanCONTROL-laserskanneri mittaa pinnan profiilin. Sitten saatujen 3D-tietojen pohjalta laaditaan ohjelma korjausprosessia varten.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109