Mobiilit koneet ja nostolaitteet

Aksiaalisen mäntäpumpun välin analysointi

Tähän asti pumpun sisäiset välinmittaukset eivät olleet mahdollisia suurten vaatimusten vuoksi. Antureiden on kestettävä suuria nopeuksia, korkeaa, jopa 1000 baarin painetta ja yli 100 °C:n lämpötiloja. Lisäksi pumput ovat erittäin kompakteja, mikä rajoittaa merkittävästi antureiden integrointiin käytettävää tilaa. Induktiiviset eddyNCDT-pienoisanturit ovat erittäin pieniä anturimalleja, ja korkean paine- ja lämpötilavakautensa ansiosta ne ovat ihanteellisia tähän käyttökohteeseen. Siksi maailman tehokkaimpiin kuuluvaa eddyNCDT 3300 -anturin pyörrevirran mittausjärjestelmää käytetään testauslaitteessa pumppujen arvioimiseksi.

Vapaasti seisovien rakenteiden valvonta

Korkeita vapaasti seisovia rakenteita kuten nostureita valvotaan kallistusantureilla, jotka antavat mahdollisesta kaatumisesta varoituksen aikaisessa vaiheessa onnettomuuksien välttämiseksi.

Laakerin kulumisen mittaus

Uusissa laivadieselmoottoreissa kampiakselin laakeri on tarkistettava säännöllisin välein. Ennaltaehkäisevään huoltoon käytetään induktiivisia antureita (pyörrevirta-antureita), joilla valvotaan laakerin kulumista jatkuvasti. Nämä anturit mittaavat laakerin liikettä luotettavasti ja pitkään huolimatta vaativista olosuhteista kuten korkeista lämpötiloista, voiteluaineista ja paineesta.

Männän asento hydraulisissa sylintereissä

Nykyaikaisissa hydraulisylintereissä männän asento tunnistetaan koko ajan. Siksi käytetään Micro-Epsilonin induktiivisia pitkäliikkeisiä antureita, jotka on integroitu suoraan hydraulisylinteriin. Kestävän rakenteensa ansiosta anturi tuottaa vakaat mittausarvot paineesta ja öljystä huolimatta.

Recommended sensor technology

induSENSOR EDS

Niittokoneiden törmäyksen tunnistus

Kiihtyvyysanturit valvovat niittokoneita törmäysten tunnistamiseksi. Kun niittokone törmää kiveen, aiheutuu liike, jonka kiihtyvyysanturit tunnistavat. Kun niittokone kytketään välittömästi pois päältä, voidaan vaurioita välttää tai vähentää.

Hydraulisylinterin männän asennon tunnistus

Hydraulisylinterien männän asennon tunnistamisessa käytetään suoraan anturiin integroituja magnetostriktiivisiä ja induktiivisia antureita. Tämän vuoksi vaihtoehtona on magnetoinduktiivinen mainSENSOR-anturi. Pintaan asennettu magneetti välittää magneettikenttänsä männän varrelle. Tämän jälkeen ulkopuolelle asennettu anturi tunnistaa magneettikentän jakauman varrella ja muuntaa tämän lineaariseksi lähtösignaaliksi, joka vastaa männän asentoa.

Ajoneuvonosturien puomipituudet

Nosturin kuormamomentin laskemisessa senhetkinen puomin pituus on tärkeä tekijä. Tämä pituus mitataan integroidulla vaijerivetoanturilla. Vaijerivetoanturit ovat täydellisen sopivia tähän yksinkertaiseen ja teleskooppiseen mittaukseen. Anturit voidaan myös jälkiasentaa.

Tarkasti synkronoitu nostojärjestelmä

Synkronoidut nostojärjestelmät mahdollistavat raskaiden kuormien noston ja laskun kontrolloimalla etäisyyttä ja voimaa tai suurten komponenttien hallitun eteenpäin syötön. Tätä varten vähintään kahdeksan sylinteriä on kytketty hydrauliseen korkeapainejärjestelmään (700 bar). Kunkin yksittäisen sylinterin kuljetussiirtymä täytyy mitata todellisena arvona synkronoidulle liikkeelle ja syöttää sen jälkeen suljetulle/avoimelle silmukkaohjaimelle. Tähän tehtävään käytetään P60-sarjan vaijerivetosiirtymäantureita.

Displacement measurement on slag transporter

Draw-wire sensors are used to reduce the standstill time of slag transporters during the loading and unloading. They are installed on the tipping cylinder and the support cylinder. In this way, the signal of a limit switch no longer has to be waited for. Depending on the load state, the transporter can start the journey earlier. The sensor also withstands this demanding environment using a special case and wire extensions.

Ateriavaunun nostokorkeus

Ateriavaunut ovat tärkeässä roolissa matkustajalentokoneissa. Koneen ruokatarvikkeiden riittävä määrä on riippuvainen niistä. Eityisesti Airbus A380:n kohdalla kuormausluukkua on vaikea saavuttaa ajoneuvon kanssa. Siksi saksilavan kuormatila on myös ohjattavissa. Vaijerivetoanturit soveltuvat täydellisesti tämän siirtymän mittaamiseen.

Telineen ohjausyksikkö – nostokorkeus

Usein käytettävät automaattiset telineiden ohjausyksiköt helpottavat nykyaikaista varastointia. Näiden yksiköiden täytyy kulkea automaattisesti pitkiä matkoja ja lopuksi sijoittaa tuotteet millimetrin tarkkuudella. Tämän liikkeen tarkkailuun käytetään nykyaikaisia optisia laserantureita ja vaijerivetoantureita. Vaijerivetoanturit ovat edullisempia ratkaisuja enintään 50 metrin etäisyyksiin. Laseranturit, jotka määrittävät etäisyyden TOF-mittauksen perusteella, sopivat suurempiin etäisyyksiin. Etäisyydet voidaan mitata tarkasti ja kuormat sijoittaa tai toimittaa täsmällisesti niiden avulla.

Crane support distance

A truck-mounted crane is frequently the better solution in many cases where loads have to be lifted. As a mobile solution, safety also plays an important role here. Therefore a load torque limiter controls whether the crane can still lift or not. In order to ensure the maximum permitted load, the side crane supports must always be completely extended. If this would not be possible due to lack of space, the crane could not be put into operation. The dynamic process for measuring how far the crane supports have been extended facilitates a calculation of the permitted load capacity. Thus, the use of truck-mounted cranes can also be ensured where space is restricted..

Nostotaso – nostokorkeus

Trukkeihin ja nostotasoihin asennetaan sivutuet kaatumisen estämiseksi. Nosturia tai alustaa voidaan käyttää vain silloin, kun tuet ovat kokonaan käytössä niin, ettei kaatumisvaaraa ole pitkiäkään jatkokehyksiä käytettäessä. Toisinaan tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tilan puutteen vuoksi. Siksi Micro-Epsilonin vaijerivetoantureita käytetään mittaamaan, kuinka pitkälle tukia on jatkettu. Näin syntyy dynaaminen kuormitusmomenttiraja todellisella tukialueella. Redundantti mittaus suoritetaan, koska tämä on turvallisuuteen liittyvä mittausarvo.

Synkronoitu nostolaitteen nostokorkeus

Liikkuvia nostolaitteita käytetään yhä useammin kaupallisissa ja kiskoajoneuvoissa. Kaupallisten ajoneuvojen nostolaitteet on usein suunniteltu pylväsnostimiksi. Sitä vastoin kiskoajoneuvoissa nostolaite on usein rungossa. Kaikki nostolaitteet voidaan yhdistää yhdeksi järjestelmäksi. Koska jokaisella nostoliittimellä on erillinen käyttölaite nostoliikkeeseen, yksittäiset laitteet on synkronoitava, jotta varmistetaan täysin tasainen ja heilahtamaton liike. Kunkin nostolavan nostoliike mitataan tätä varten vaijerivetoanturilla.

Haarukkatrukin nostokorkeus

Suuri osa yrityksen sisäisistä kuljetuksista tapahtuu trukeilla. Vaara trukin kaatumisesta tuotteita nostettaessa on suuri. Siksi sallittu nopeus on rajoitettu rajakytkimillä. Micro-Epsilonin vaijerivetojanturit mittaavat noston korkeuden ja mahdollistavat jatkuvan, tuotteiden korkeudesta riippuvan nopeuden säädön.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109