Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Mobiilit koneet ja nostolaitteet

Sekä mobiilien koneiden että nostolaitteiden osalta tarvitaan liikkeen tai sijainnin valvontaa niin toiminnan kuin turvallisuudenkin vuoksi. Micro-Epsilonin antureita käytetään useissa mittaustehtävissä liikkeiden ohjaamiseksi.

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring range are integrated onto the AGV/AMR. They…

Lue lisää
Positionierung autonomer Transportsysteme

Ateriavaunun nostokorkeus

Ateriavaunut ovat tärkeässä roolissa matkustajalentokoneissa. Koneen ruokatarvikkeiden riittävä määrä on riippuvainen niistä. Eityisesti Airbus A380:n kohdalla kuormausluukkua on vaikea saavuttaa ajoneuvon kanssa. Siksi saksilavan kuormatila on…

Lue lisää
Lifting height catering vehicles

Vapaasti seisovien rakenteiden valvonta

Korkeita vapaasti seisovia rakenteita kuten nostureita valvotaan kallistusantureilla, jotka antavat mahdollisesta kaatumisesta varoituksen aikaisessa vaiheessa onnettomuuksien välttämiseksi. …

Lue lisää
Vibration monitoring cranes

Teleskooppinostimien synkronoinnin valvontaa vaijerivetoantureilla

Synkronoinnin elektroniseen valvontaan käytetään tässä vaijerivetoanturia. Niiden integroiminen on helppoa, ne ovat erittäin pienikokoisia ja ne tarjoavat erinomaisen tarkkuuden ja suuren mittausalueen. Siirtymän mittausta varten anturi on…

Lue lisää
Synchronization monitoring of telescopic platforms by draw-wire sensors

Nostotaso – nostokorkeus

Trukkeihin ja nostotasoihin asennetaan sivutuet kaatumisen estämiseksi. Nosturia tai alustaa voidaan käyttää vain silloin, kun tuet ovat kokonaan käytössä niin, ettei kaatumisvaaraa ole pitkiäkään jatkokehyksiä käytettäessä. Toisinaan tämä ei…

Lue lisää
Lifting height lifting platform to secure against tipping over

Kiipeävien robottien esteentunnistus

scanCONTROL 2600 -antureiden avulla muodostetaan este tunnisteimen ylä- tai alapuolelle kiipeämissuunnasta riippuen. Tunnistimen koon vuoksi vaaditaan vastaavasti suuri 100 mm:n mittausalue X- ja Z-suuntiin. Anturit on sijoitettu suoraan robotin…

Lue lisää
Obstacle recognition on climbing robots

Lastausvaunujen kaatumisriskin vähentäminen

Lastausvaunujen turvallisuuden parantamisessa käytetään automaattisia jarrujärjestelmiä. Jarrut kytketään, jos lastausvaunun sivuttaiskiihtyvyys kasvaa liian suureksi liiallisen nopeuden ja jyrkkien kaarteiden vuoksi ja jos vaunu on vaarassa…

Lue lisää
Kippgefahr von Ladewagen reduziert

Hydraulisylinterin männän asennon tunnistus

Hydraulisylinterien männän asennon tunnistamisessa käytetään suoraan anturiin integroituja magnetostriktiivisiä ja induktiivisia antureita. Tämän vuoksi vaihtoehtona on magnetoinduktiivinen mainSENSOR-anturi. Pintaan asennettu magneetti välittää…

Lue lisää
Erfassung Kolbenposition Hydraulikzylinder

Niittokoneiden törmäyksen tunnistus

Kiihtyvyysanturit valvovat niittokoneita törmäysten tunnistamiseksi. Kun niittokone törmää kiveen, aiheutuu liike, jonka kiihtyvyysanturit tunnistavat. Kun niittokone kytketään välittömästi pois päältä, voidaan vaurioita välttää tai vähentää. …

Lue lisää
Collision detection in mowers

Ajoneuvonosturien puomipituudet

Nosturin kuormamomentin laskemisessa senhetkinen puomin pituus on tärkeä tekijä. Tämä pituus mitataan integroidulla vaijerivetoanturilla. Vaijerivetoanturit ovat täydellisen sopivia tähän yksinkertaiseen ja teleskooppiseen mittaukseen. Anturit…

Lue lisää
Measurement boom length of mobile cranes

Männän asento hydraulisissa sylintereissä

Nykyaikaisissa hydraulisylintereissä männän asento tunnistetaan koko ajan. Siksi käytetään Micro-Epsilonin induktiivisia pitkäliikkeisiä antureita, jotka on integroitu suoraan hydraulisylinteriin. Kestävän rakenteensa ansiosta anturi tuottaa…

Lue lisää
Position detection in the hydraulic cylinder

Nosturijärjestelmien sijainti- ja asentohallinta

Nykyään lähes kaikissa logistiikka- ja tuotantolaitoksissa käytetään yksipalkkisia yläpuolisia siirtonostureita, kaksipalkkisia siltanostureita ja yläpuolisia siirtonostureita. Niissä yhdistyvät tehokkuus ja taloudellisuus. Nosturijärjestelmiä…

Lue lisää
Position control of crane systems

Telineen ohjausyksikkö – nostokorkeus

Usein käytettävät automaattiset telineiden ohjausyksiköt helpottavat nykyaikaista varastointia. Näiden yksiköiden täytyy kulkea automaattisesti pitkiä matkoja ja lopuksi sijoittaa tuotteet millimetrin tarkkuudella. Tämän liikkeen tarkkailuun…

Lue lisää
Lifting height of automatic stacker cranes

Kuonakuljetuslaitteiden siirtymän mittaus

Vaijerivetoantureita käytetään vähentämään kuonakuljetuslaitteiden seisokkiaikaa lastaamisen ja purkamisen aikana. Ne asennetaan kippaussylinteriin ja tukisylinteriin. Näin ei enää tarvitse odottaa rajakytkimen signaalia. Lastaustilasta riippuen…

Lue lisää
Displacement measurement on slag transporter

Aksiaalisen mäntäpumpun välin analysointi

Tähän asti pumpun sisäiset välinmittaukset eivät olleet mahdollisia suurten vaatimusten vuoksi. Antureiden on kestettävä suuria nopeuksia, korkeaa, jopa 1000 baarin painetta ja yli 100 °C:n lämpötiloja. Lisäksi pumput ovat erittäin kompakteja,…

Lue lisää
Gap analysis in axial piston pumps

Haarukkatrukin nostokorkeus

Suuri osa yrityksen sisäisistä kuljetuksista tapahtuu trukeilla. Vaara trukin kaatumisesta tuotteita nostettaessa on suuri. Siksi sallittu nopeus on rajoitettu rajakytkimillä. Micro-Epsilonin vaijerivetojanturit mittaavat noston korkeuden ja…

Lue lisää
Detection of the lifting height of forklifts

Synkronoitu nostolaitteen nostokorkeus

Liikkuvia nostolaitteita käytetään yhä useammin kaupallisissa ja kiskoajoneuvoissa. Kaupallisten ajoneuvojen nostolaitteet on usein suunniteltu pylväsnostimiksi. Sitä vastoin kiskoajoneuvoissa nostolaite on usein rungossa. Kaikki nostolaitteet…

Lue lisää
Measurement of lifting height Synchronous system

Laakerin kulumisen mittaus

Uusissa laivadieselmoottoreissa kampiakselin laakeri on tarkistettava säännöllisin välein. Ennaltaehkäisevään huoltoon käytetään induktiivisia antureita (pyörrevirta-antureita), joilla valvotaan laakerin kulumista jatkuvasti. Nämä anturit…

Lue lisää
Monitoring wear of crank bearings in marine diesel engines