Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Energiatekniikka: tuulivoima, generaattorit, suuret koneet

Jotta voimalaitokset ja suuret moottorit voisivat toimia tehokkaasti, tarvitaan ennalta ehkäisevää huoltoa. Siksi antureiden tarkkuuteen, luotettavuuteen ja kompaktiuteen kohdistuu erittäin korkeita vaatimuksia. Micro-Epsilonin anturit ovat osoittautuneet korvaamattomiksi laitosten turvallisen toiminnan edistämisessä, testausalustoilla ja suurten tuotantomäärien sovelluksissa.

Energian varastointisäiliön betoniseinän laajenemisen mittaus

Mitattu arvo välitetään PLC:lle analogisen liittymän kautta (4 ... 20 mA). Tämä mahdollistaa sekä tietokoneohjatun prosessinvalvonnan ja mitattujen arvojen täyden dokumentoinnin. Jos asetusarvo ylitetään, annetaan hälytyssignaali ja kivien…

Lue lisää
Ausdehnungsmessung an der Betonwand eines Energiespeichers

Aurinkopaneelien suuntaus

Aurinkopaneeleiden linjaaminen auringon sijainnin mukaisesti parantaa energiantuottoa ja aurinkopaneelin tehoa. Aurinkopaneelit toimivat mahdollisimman tehokkaasti vain ollessaan optimaalisessa kulmassa aurinkoon nähden. INC5701-kaltevuusanturit…

Lue lisää
Ausrichtung von Solarpaneelen

Roottoreiden kuormitustestit testialustoilla

Tuuliturbiinien roottorien siipien kuormituksen testaamiseen on kehitetty testilaitteita, joilla voidaan simuloida kovan tuulen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa kuormitusta. Mekaaniset kuormat voivat vääntää roottorin siiven kärkeä jopa 10 m.…

Lue lisää
Rotor stress tests

Aurinkokiekkojen paksuus- ja rakennemittaus

Aurinkokiekkojen valmistus alkaa raakakiekoista, jotka sahataan niin sanotuista valukappaleista. Niiden on oltava tarkasti 180 µm:n paksuisia, jotta ne voidaan jatkokäsitellä asianmukaisiksi osiksi. Siksi aihiot mitataan kuudella…

Lue lisää
capaNCDT_Dickenmessung-Solarwafer_900x600.jpg

Tuuliturbiinien meluhaittojen vähentäminen

Tuuliturbiinit tuottavat ympäristöystävällistä energiaa, mutta eivät ole lähiympäristön asukkaiden suosiossa aiheuttamansa melun vuoksi. Yksi tuuliturbiinien melunlähde on voimansiirto. Erityisesti rattaat ja generaattorit pitävät ääntä. Tämän…

Lue lisää
Lärmreduzierung bei Windenergieanlagen

Roottorin välien mittaus generaattorissa

Roottorin toimintaa generaattorissa valvotaan mittaamalla staattorin ja roottorin väliä kapasitiivisilla siirtymäantureilla. Micro-Epsilonin kapasitiiviset anturit toimivat erittäin tarkasti korkeasta lämpötilasta ja sähkömagneettisista kentistä…

Lue lisää
Läuferspaltmessung im Generator

Tuuliturbiinien laakerivälin mittaukset

Tähän asti laakereita on mitattu seisokin aikana ns. kosketusperiaatteella. Tähän tarvittiin pitkiä tarkastusvälejä, mikä puolestaan saattoi lisätä koko tuulivoimalan vikaantumisriskiä. Lisäksi nämä mittauksiin ja tarkastuksiin tarkoitetut…

Lue lisää
Lagerspaltmessung in Windkraftanlagen

Ilmaläppien aukeamisen valvonta

Ilmaläpät aukeavat ja sulkeutuvat automaattisesti lämpötilan mukaan ilmansyötön ohjaamiseksi. Avoimen ilmaläpän asentoa mitataan vaijerivetoantureilla.

Lue lisää
Überwachung der Luftklappen-Öffnung

Kytkinlevyn poikkeaman mittaus

Pyörrevirta-anturit mittaavat kytkinlevyn aksiaalisen, säteittäisen tai tangenttisuuntaisen poikkeaman. Nämä kestävät anturit on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja erittäin kompaktin kokonsa ansiosta ne voidaan myös integroida ahtaisiin…

Lue lisää
Messung der Auslenkung an der Kupplungsscheibe

Perustan liikkeen mittaaminen

Laserkolmiomittausanturit mittaavat etäisyyden perustasta tornin liikkeiden tunnistamiseksi. Korkean mittausnopeuden ansiosta tärinä voidaan tunnistaa suoraan. Asennettujen antureiden määrästä riippuen voidaan määrittää tarkkoja tietoja…

Lue lisää
Messungen der Fundamentbewegung

Öljyvälin mittaaminen akseleissa

Ennaltaehkäisevän huollon vuoksi tulee mitata öljyväli, eli laakerin pinnan ja akselin välinen voiteluaineen täyttämä etäisyys. Micro-Epsilonin kestävät pyörrevirta-anturit voivat tuottaa pysyvän tiedon voiteluvälistä korkean mittaustarkkuutensa…

Lue lisää
Ölspaltmessung an Wellen

Tuuliturbiinien voimansiirron oskillaation mittaus

Voimansiirron oskillaatio (roottorin epätasapaino, ylikuormitus), joka ylittää tietyt raja-arvot, saattaa vaurioittaa komponentteja ja voimalan osia. Ennakoiva huolto ja vaurioiden havaitseminen aikaisessa vaiheessa edellyttää turvallista ja…

Lue lisää
Schwingungsmessung am Antriebsstrang in Windenergieanlagen

Laakereiden kitkalämmöstä aiheutuvan lämpötilan mittaus

Tuuliturbiinien vaihdelaatikon lämpötilaa mitataan jatkuvasti käytön aikana. Komponenttien lämpeneminen saattaa olla merkki niiden ongelmasta. Jos tietty kynnysarvo ylitetään, voidaan aloittaa korjaavat toimenpiteet tai suunnitella huolto. …

Lue lisää
Temperaturmessung der Reibungswärme an Lagerstellen

Tornin heilahtelun valvonta

Tuuliturbiineihin kohdistuu oskillaatioita ja äkillisiä kuormia. Vaurioiden ja kalliiden seisokkiaikojen välttämiseksi näitä tornin oskillaatioita valvotaan. Kun ne ylittävät tietyt raja-arvot, voimala suljetaan luotettavasti. Kuormitushistorian…

Lue lisää
Monitoring tower oscillation