Anturit: siirtymä, etäisyys ja sijainti

Precise sensors for distance, displacement and position measurements

Distance sensors from Micro-Epsilon are ideally suited for the precise measurement of distance, displacement, position as well as thickness. Due to their high integration capability, the sensors are used in machine building  and factory automation.

Micro-Epsilonin pyörrevirta-anturit on suunniteltu siirtymän, etäisyyden, sijainnin, aseman, oskillaation ja värähtelyn kosketuksettomaan mittaamiseen. Ne sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkoja tuloksia teollisuusympäristöjen vaativissa olosuhteissa (paine, lika tai lämpötila).

Micro-Epsilonin kapasitiiviset anturit mittaavat sähköä johtavien kohteiden siirtymää, etäisyyttä ja paikkaa suurella tarkkuudella.

optoNCDT-sarjan laseranturien toiminta perustuu kolmiomittaus-periaatteeseen. Micro-Epsilon-laseranturit mittaavat siirtymää, ulottuvuutta, etäisyyttä ja paikkaa. Laseranturit soveltuvat myös erikoistapauksiin, kuten kiiltävien metallipintojen mittauksiin. Suuri mittausnopeus ja tunnistusetäisyys ovat osa antureiden ominaisuuksia.

confocalDT on konfokaali kromaattinen mittausjärjestelmä, jota käytetään nopeaan etäisyyden ja paksuuden mittaamiseen. Eri anturimallien ja ohjauselektroniikan käyttöliittymien ansiosta se soveltuu hyvin eri teollisuusalojen sovelluksiin, kuten puolijohde-, lasi-, lääke- ja muoviteollisuuden käyttöön.

Micro-Epsilonin innovatiiviset valkoisen valon interferometrit asettavat uudet standardit tarkassa etäisyyden ja paksuuden mittauksessa. Nämä anturit mahdollistavat vakaat mittaustulokset alle nanometrin tarkkuudella ja tarjoavat melko laajan mittausalueen ja mittauksen aloitusetäisyyden. Interferometrejä on saatavilla kolme sarjaa: IMS5400-DS tarkkoja teollisia etäisyyden mittauksia varten, IMS5400-TH tarkkoja paksuuden mittauksia varten ja alipainesovelluksiin sopiva IMS5600-DS-sarja etäisyyksien mittaamiseen pikometrin tarkkuudella.

Laseretäisyysanturit on suunniteltu kosketuksettomaan etäisyyden mittaamiseen. Sarja sisältää lasermittareita (10 metriin asti) ja laseretäisyysantureita (270 metriin asti). Näitä antureita käytetään paikannukseen ja luokitteluun koneenrakennuksessa ja käsittelylaitteissa.

induSENSOR-sarjan elektromagneettisten antureiden toiminta perustuu induktiiviselle mittausperiaatteelle, jota kutsutaan LVDT-periaatteeksi (Linear Variable Differential Transformer), ja näiden patentoitujen mittausmenetelmien muunnelmiin. Niitä käytetään niin yksittäisissä kuin suuren mittakaavan sovelluksissa.

mainSENSOR perustuu Micro-Epsilonin kehittämään innovatiiviseen mittausperiaatteeseen, jossa induktiivisten ja magneettisten antureiden edut yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.

wireSENSOR-sarjan vaijerivetoanturit mittaavat koko mittausalueen lähes lineaarisesti. Niitä käytetään etäisyyden ja sijainnin mittauksiin 50 – 50 000 millimetrin etäisyyksiltä. Micro-Epsilonin vaijerivetoanturit voidaan asentaa tehdä joko integroidusti tai jälkikäteen sarjatuotannon OEM-sovelluksiin, kuten lääkinnällisiin laitteisiin, hisseihin, kuljettimiin tai autoteollisuuden sovelluksiin.

Pyyntösi: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Pakolliset kentät
Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti. Tutustu tietosuojalausekkeeseen.