Näytöt ja signalointi

Käyttöliitymä- ja signalointiyksiköt

Käyttöliitymä- ja signalointiyksiköt laajentavat Micro-Epsilonin antureiden sovellus mahdollisuuksia. Liitäntämoduuleja käytetään muuntamaan anturisignaalit sopiviksi digitaalisiin ja väyläyhteensopiviin rajapintoihin. Tämä mahdollistaa liitäntöjen kuten USB, RS422, Ethernet/IP, Profinet ja Ethercat käytön laajalle anturivalikoimalle. Signalointiyksiköitä käytetään myös tallentamaan useita signaaleja, laskemaan ja lähettämään ne yhdessä samanaikaisesti. Tällainen on tarpeellista mitattaessa esimerkisi materiaalin paksuutta tai tasomaisuutta.