Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Metallin valmistus ja käsittely

Metallien valmistuksessa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja varastoinnissa tarvitaan älykkäitä antureita. Anturit mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen tuotannon sekä häiriöttömän jatkokäsittelyn. Micro-Epsilonilla on asiantuntemusta ja tietotaitoa monenlaisista sovelluksista, kuten nostureiden, koneen osien ja materiaalien asemoinnista, metallinauhojen ja -levyjen tarkistamisesta ja puristemuottien profiilinmittauksesta.

Pitkien tuotteiden 3D-profiilinmittausjärjestelmät

MPG 8208 -järjestelmät ovat hevosenkengän muotoisessa kehyksessä ja ne integroidaan linjastoon yksittäin. Kehyksen sisällä on kuusi laserkolmiomittausanturia ja täysin automatisoitu kalibrointijärjestelmä. Laserit heijastavat suorat viivat…

Lue lisää
3D profile measurement of long products

Pitkien tuotteiden 3D-profiilinmittaus

MPG 8208 -järjestelmät ovat hevosenkengän muotoisessa kehyksessä ja ne integroidaan linjastoon yksittäin. Kehyksen sisällä on kuusi laserkolmiomittausanturia ja täysin automatisoitu kalibrointijärjestelmä. Laserit tuottavat suorat viivat…

Lue lisää
3D profile measurement for long products for rails

Komponenttien 3D-mittaus ennen plasmaleikkausta

Näiden suurten kupolien nopeaa, täysin automaattista ja erittäin tarkkaa käsittelyä varten on määritettävä niiden muoto ja tarkka sijainti tuotantolinjalla. Koska pelkät kupolin CAD-tiedot usein poikkeavat usealla senttimetrillä todellisista mitoista, mitataan kansien 3D-profiili ennen prosessointia scanCONTROL 2900 -laserskannereilla.
Lue lisää
3D measurement of components prior to plasma cutting

Valettujen alumiinikansien taipuminen/sileys

Alumiinikansien valamisen jälkeen ja ennen tiivistepintojen tasoitusta kannet on suoristettava manuaalisesti ja eroteltava hyväksyttäviin ja ei-hyväksyttäviin. Aikaisemmin käytetyt mittauspäät altistuivat erittäin voimakkaalle kulutukselle ja niitä oli vaihdettava usein. Varaosakustannuksien minimoimiseksi asiakas valitsi kosketuksettoman ja kulumattoman pyörrevirtamittausjärjestelmän.
Lue lisää
Deflection and flatness measurement of cast aluminum covers

Galvanointilinjastojen ilmakaavinsuuttimien etäisyyden ohjaus

Metallinauha päällystetään korroosiolta suojaavalla sinkkikerroksella. Tätä varten teräsnauha käytetään sinkkialtaan kautta, jolloin siihen tarttuu ohut sinkkikerros. Kertynyt sinkki jaetaan tasaisesti ja tasoitetaan ilmakaavinsuuttimilla.…

Lue lisää
Distance control of air scraper nozzles in galvanizing lines

Alumiinin paksuus

Alumiinilevyjen valmistuksessa on tärkeää, että levyjen paksuus on vakio. Micro-Epsilon tarjoaa geometrian mittausjärjestelmiä paksuuden ja leveyden määrittämiseen kylmä- ja kuumavalssaamoissa. Käytetyt etäisyys- ja profiilianturit toimivat materiaalista tai seoksesta riippumatta.
Lue lisää
Measurement thickness of aluminum plates

Alumiinivanteiden mitat

Alumiinivanteiden valmistuksessa vaaditaan korkeaa laatua, jotta ne toimivat käytössä. Tähän tarkoitukseen käytetään scanCONTROL-laserskannereita.
Lue lisää
Inspection of rims for geometric errors

Kelan purkaminen

Metalliteollisuudessa valssatut nauhat kelataan rullille kuljetusta varten. Jatkokäsittelyssä, kun rullat puretaan, on tärkeä tietää, kuinka paljon materiaalia on jo purettu. Tämä tehtävä on helppo ratkaista käyttämällä optista optoNCDT ILR -pituusanturia.
Lue lisää
Testing coil unwinding

Kelan halkaisija

Optinen optoNCDT ILR -pituusanturi mittaa jatkuvasti rullan pintaa ja tunnistaa sen halkaisijan. Kun rullaa puretaan, sen halkaisija pienenee. Tämä havaitaan sen perusteella, että rullan pinnan ja anturin välinen etäisyys kasvaa.
Lue lisää
Measurement surface coil and detection of diameter

Kelan reuna

Heti ennen rullaa ja sen jälkeen on tärkeä tarkistaa metallinauhan sijainti ja rullan reuna. Tämä tehtävä on helppo ratkaista käyttämällä optisia optoCONTROL-mikrometrejä. Jos rullan reuna on mittausalueella kelaamisen tai purkamisen aikana, sijainti tai reunan rakenne voidaan määrittää tämän perusteella.
Lue lisää
Inspection of edge condition of the metal strip

Levyjen paksuuden mittaus raakavalssauksessa

Ensimmäisissä valssausprosesseissa levyn paksuuden mittaamiseksi käytetään laseretäisyysantureita, jotka mittaavat valssatun materiaalin yläpuolelta. Korkeiden lämpötilojen, höyryn ja emulsioiden vuoksi tarvitaan pitkän etäisyyden mittauksia,…

Lue lisää
Monitoring slab thickness during rolling operations

Metallinauhojen paksuuden mittaus

Kun mitataan metallinauhojen paksuutta, laserkolmiomittaukseen perustuvilla optisilla menetelmillä on monia etuja muihin menetelmiin nähden. Ne mittaavat kosketuksettomasti, joten ne eivät kulu. Lisäksi materiaalin kunnosta riippumatta on mahdollista suorittaa tarkka geometrinen mittaus nauhan pintaan nähden.
Lue lisää
Thickness measurement of metal strips

Kaksoiskappaleiden tunnistus ennen puristinta

Ennen kuin muotoillut levyt syötetään puristimeen, käytetään lasersiirtymäantureita, jotka mahdollistavat kahden levyn tunnistuksen. Kaksi anturia on asennettu levyjen ylä- ja alapuolelle ja ne antavat paksuusarvon riippumatta levyjen tarkasta asennosta.
Lue lisää
Double sheet detection before pressing

Kelojen halkaisijan mittaaminen

Micro-Epsilonin optoNCDT ILR2250-100 -laseretäisyysanturit mittaavat keloja vaihevertailumenetelmän perusteella. Tätä mittaustehtävää varten anturi asennetaan 0,2–10 metrin päähän kelan sädettä kohti. Se mittaa jatkuvasti etäisyyttä käämiin. Kun…

Lue lisää
Diameter measurement of coils

Saumattomien valssattujen renkaiden halkaisijan valvonta

Tähän mittaustehtävään käytetään Micro-Epsilonin optoNCDT ILR2250-100 -laseretäisyysantureita. Ne toimivat vaihevertailumenetelmällä, joka tuottaa luotettavat tulokset jopa punaisina hehkuvista kohteista. Anturi on asennettu turvalliselle 1–10…

Lue lisää
Messer Durchmesser an nahtlos gewalzten Ringen

Sula rauta ja teräs - lämpötilan mittaus

Lämpötila on tärkeä prosessimuuttuja raudan ja teräksen tuotannossa. Ennalta määrättyjä prosessilämpötiloja noudattamalla varmistetaan muun muassa tuotteen korkea laatu. Koska Micro-Epsilonin kosketuksettomilla infrapuna-antureilla tehtävä…

Lue lisää
Iron and steel melting temperature measurement

Karkaisu – lämpötilan mittaus

Induktiokarkaisussa voi esiintyä rasitusta, jota voidaan vähentää palauttamalla temperointilämpötila. Micro-Epsilonin pyrometrejä käytetään kosketuksettomiin lämpötilan mittauksiin turvalliselta etäisyydeltä. Ne on sovitettu hehkuvien mittauskohteiden aallonpituuksiin.
Lue lisää
Non-contact temperature measurement during induction hardening

Laserhitsaussaumojen mittaus ja tarkistus

Jos käytetään täysin automaattisia hitsausjärjestelmiä, laadunvalvontaan on käytettävä 100 % tarkistusta, jotta hitsaussaumat ovat virheettömät. Micro-Epsilonin laserprofiilianturit tarkkailevat hitsaussaumaa ja havaitsevat viat ja hitsauksen leveyden ja korkeusprofiilin välittömästi.
Lue lisää
Inspection and measurement of laser welds

Mittausjärjestelmä metallinauhojen paksuuden ja leveyden mittaamiseen

thicknessCONTROL MWS 8201.LLT yhdistää paksuuden ja leveyden mittaukset yhteen O-runko järjestelmään, jossa on kolme laserviiva-anturia. Kaksi anturia on integroitu ylähihnaan ja yksi anturi alahihnaan. Anturit tunnistavat profiilin paksuuden…

Lue lisää
Measuring system for thickness and width measurements of metal strips

Metallinauhojen leveyden, suoruuspoikkeaman ja halkaisijan mittaus

thicknessCONTROL C-runko järjestelmiä käytetään metallinauhojen leveyden, suoruuspoikkeaman ja halkaisijan mittaamiseen leikkauslinjoilla. Niihin kuuluu kolme lasermikrometriä ja ne tunnistavat suoruuspoikkeaman, kun nauha päättyy. Leveyden…

Lue lisää
Measurement of width, cambering, diameter of metal strips

Metallilevyjen syötön valvonta puristusprosessin aikana

Muodon muuttumista mitataan usealla optoNCDT 1420 laserkolmiomittausanturilla, jotka on asetettu metallilevyn ympärille, joko työkaluun tai työkalun viereen. Asennus tehdään siten, että lasersäde mittaa työkalun ylä- ja alaosan välissä olevan levyn reunat.
Lue lisää
Measurement of sheet metal infeed during pressing process

Profiilien halkaisijan mittaus

Micro-Epsilonin optisia mikrometrejä käytetään metallitankojen paksuuden valvontaan. X-Frame-mittausjärjestelmällä halkaisijaa mitataan jatkuvasti. Kaksi lasermikrometriä mittaavat halkaisijan korkealla resoluutiolla ja mittausnopeudella. X-Frame…

Lue lisää
Measurement diameter of profiles

Rullan kulumisen mittaus rullatuella laakerivälin kautta

Telojen kulumisen määrittämiseksi käytetään kapasitiivisia siirtymäantureita. Rullan kuluminen mitataan epäsuorasti käyttöakselin laakerivälin muutoksen kautta. Kapasitiivisten antureiden ansiosta mittaaminen on jatkuvaa ja erittäin tarkkaa. Näin…

Lue lisää
Walzenverschleißmessung in Walzgerüst über Lagerspalt

Sinkkinauhojen värin mittaus tuotantolaitoksessa

Korkealaatuisesta materiaalista valmistettujen nauhojen ja titaanisinkeistä tehtyjen levyjen tuotannossa pinta käsitellään erityisellä tavalla. Siksi sinkkituotteiden väritys on määritetty jo tuotantoprosessin aikana.
Lue lisää
Measurement zinc color in production plant

Nauhan leveys metallinauhojen tasoituksessa

Koska nauhat on usein leikattava valssaamisen jälkeen kun valmistetaan eri levyisiä metallinauhoja, käytössä on kaksi sähköisesti siirrettävää veistä. Nimellismitan ylläpitämiseksi etäisyyttä mitataan Micro-Epsilonin laserantureilla. Tähän tarkoitukseen käytetään kahta optoNCDT-anturia.
Lue lisää
Measurement of strip width when trimming metal strips

Optiset paksuusmittarit litteille tuotteille

thicknessCONTROL MTS 8202 -järjestelmiä käytetään kylmävalssaamojen prosessiluotettaviin paksuusmittauksiin. Mittaukset on mahdollista tehdä myös heijastavilta ja kiiltäviltä pinnoilta kuten kuparinauhoilta, päällystetyltä metallilta ja…

Lue lisää
Optical thickness gauges for flat products

Optinen paksuuden mittaus valssaamoissa

Uuden sukupolven thicknessCONTROL -paksuusmittarit ovat erittäin tehokkaita ja selviävät optisen paksuusmittauksen vaikeimmista haasteista. Järjestelmät on suunniteltu käytettäviksi kuumavalssaamoissa ja ne kestävät vaikeita olosuhteita. Nämä…

Lue lisää
Optical thickness measurement in rolling mills

Muotoilutankojen pituusprofiilin testaus

Muotovalssaamoissa muotoiltua terästä valssataan usein vaihtosuuntaisella valssaimella. Kun kuumat valssatut tangot (jopa 1200 °C) on poistettu valssaustelineestä, niiden mitat tarkastetaan. Tässä siniset laseranturit mittaavat tangon…

Lue lisää
Testing longitudinal profile of forming bars

Purseen mittaus pituusleikkauslinjoilla

Leikkausprosessissa metallinauhojen leikkauspinnoille muodostuu purseita. Purseen inline-valvontaan käytetään scanCONTROL-laserskannereita, jotka valvovat levyn reunoja jatkuvasti. Sinilasertekniikan ansiosta voidaan määrittää tarkat mittausarvot…

Lue lisää
Degree of cut measurement in slitting lines

Putkien hitsaussaumojen tarkistus

Putkien täydelliset hitsaukset ovat erittäin tärkeitä tiiviyden kannalta. Siksi spiraalihitsauksessa scanCONTROL-laserskannereita hitsausreunojen linjaamiseen. Näin hitsausprosessi on huomattavasti luotettavampi.
Lue lisää
Inspection of welding seams of pipes

Hitsaussauman profiili

Kun metalleja liitetään yhteen, käytetään prosessin automatisoimiseksi usein hitsausrobotteja. Jos kyseessä ovat näkyvät komponentit, hitsaussauman on täytettävä tietyt visuaaliset kriteerit. Tätä varten laserskanneri on asennettu suoraan hitsauspäähän. Se mittaa kaikki tehdyt hitsaukset ja ohjeistaa robottia tarvittaessa tekemään korjauksia.
Lue lisää
Measurement and testing profile of the weld

Putkien hitsaussaumojen tarkistus

Putkistoissa vialliset hitsaukset ovat usein vuotojen syynä. Siksi scanCONTROL-profiiliskanneri tarkistaa saumat ulkopuolelta hitsaamisen jälkeen. Manuaalisen linjaamisen jälkeen skanneri tarkistaa hitsauksen automaattisesti keskittäen itsensä putkeen.
Lue lisää
Weld seam tracking for pipeline inspection

Välien mittaus sirottelu-puristuslinjoilla

Ennen putkien hitsaamista väli tarkistetaan laserskannereilla. Skannerit antavat tarkat lukemat, joiden avulla keskipisteen sijainti voidaan lähettää. Näin putki asetetaan optimaaliseen asentoon hitsauspäähän nähden. Skannerin korkean…

Lue lisää
Gap measurement in forming lines

Pinnoitteen paksuuden mittaus kahdella synkronoidulla paksuuden mittauksella

Pinnoitusprosesseissa käytetään kahta synkronoitua thicknessGAUGE-järjestelmää tarkkaa paksuuden mittausta varten. Yksi järjestelmä tallentaa nauhan paksuuden ennen pinnoitusta ja toinen järjestelmä valvoo paksuutta pinnoittamisen jälkeen.…

Lue lisää
Coating thickness measurement two synchronized thickness measurements

Sulan metallin lämpötilan mittaus

Sulan metallin lämpötilan valvonta on tärkeää asianmukaisen prosessilämpötilan ylläpitämiseksi valamisen aikana. thermoIMAGER TIM M05 -kameralla Micro-Epsilon tarjoaa oikean spektrialueen sekä jatkuvan mittausalueen lämpötiloihin 900 – 2 000 °C.
Lue lisää
Temperature monitoring of liquid metal

Lämpötilan mittaus jatkuvavalulaitoksella

Tehokkuuden kasvaessa myös jatkuvan valun laitteiston rasitus kasvaa. Tämä vaatii laajoja prosessinvalvontatoimia. Jatkuvavalulaitoksissa pyritään käyttämään suhdepyrometrejä lämpötilan mittaamiseen. Ne mittaavat lämpötilan vaikka mitattava kohde…

Lue lisää
Temperature measurement at continuous casting plant

Lämpötilan mittaus kuumavalssaamossa

Valssaamon muotoilulämpötilaa yksittäisten valssausten välillä mitataan jatkuvasti. Micro-Epsilonin kosketuksettomat infrapunapyrometrit mittaavat lyhyellä vasteajalla ja turvalliselta etäisyydeltä.
Lue lisää
Temperature measurement in the hot rolling mill

Fully automatic measurement of sheet metal

Dimensionics developed the Disionic Sheet Control measuring table for fully automatic testing of the dimensional accuracy of sheet metal. It operates with laser profile sensors by Micro-Epsilon. The sensors measure sheet metal blanks and check…

Lue lisää
Fully automatic measurement of sheet metal

Valssin välys

Metallien, muovien tai muiden materiaalien valssauksessa kahden telan välinen etäisyys tai telan ja laakerin pinnan välinen etäisyys on tärkeä mitta. Toimivia prosesseja ja hyvää materiaalitarkkuutta varten on tärkeää, että väliä tarkistetaan jatkuvasti, jolloin mahdollista jätettä voidaan välttää. Tähän tarkoitukseen sopivat induktiiviset kosketukselliset tai kosketuksettomat menetelmät.
Lue lisää
Messung Walzenspalt

Muotin muodonmuutosten seuranta alumiinivalussa

Työkalun muodonmuutoksen seuranta pyörrevirtaan perustuvilla induktiivisilla antureilla mahdollistaa tuotteen korkean laadun ja työkalun pidemmän käyttöiän sekä jälkityöstön vähenemisen. Tavallisesti käytetään kolmea tai neljää eddyNCDT 3005 -pyörrevirtajärjestelmää, jotta varmistetaan johdonmukainen välien valvonta.
Lue lisää
Monitoring tool breathing for aluminum die casting