Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Lasintuotanto

Tuotteet kuten pakkauslasi, litteä lasi tai erikoislasit vaativat tiukkoja valmistustoleransseja, mutta valmistusjaksojen olisi pysyttävä mahdollisimman lyhyinä. Lasiteollisuudessa käytetään usein Micro-Epsilonin antureita niiden korkean integroitavuuden, tarkkuuden ja suuren mittausnopeuden vuoksi: kestävät induktiiviset anturit integroidaan koneisiin, jotta niiden liikkeet voidaan tunnistaa optisten antureiden valvoessa lasituotteita tuotantolinjoilla. Tyypillisiin mitattuihin parametreihin kuuluvat siirtymä, sijainti, paksuus, väri ja lämpötila.

Etäisyyden mittaaminen heijastamattomasta pinnoitetusta lasista

Heijastamaton pinnoitettu lasi tarkistetaan pinnoitusprosessin aikana Micro-Epsilonin laserantureilla kohoumien ja kiertymien tunnistamiseksi. Pinnoitetun lasin pinnan tasaisuus mitataan useasta kohdasta. optoNCDT 2300-2DR -anturit käyttävät…

Lue lisää
Abstandsmessung auf antireflex-beschichtetes Glas

Tulostuspään etäisyyden ohjaus lasitulostuksessa

Kun tulostetaan lasin ja keramiikan tyyppisille materiaaleille, tulostuspäältä vaaditaan erittäin tarkkaa asemointia. Etäisyysmittauksiin käytetään Micro-Epsilonin optoNCDT 1420 -laserkolmiomittausantureita. Ne määrittävät 10 mm:n mittausalueella…

Lue lisää
Abstandsregelung des Druckkopfes bei der Glasbedruckung

Pullojen tunnistus ja paikallaanolon varmistus

Micro-Epsilonin laserskannereita käytetään nopeassa ja täysin automaattisessa tyhjien pakkausten tarkastuksessa pullotuskoneissa ja panimoissa. Tätä sovellusta varten Micro-Epsilonin edustaja Tipeth on suunnitellut laserkolmiomittaukseen…

Lue lisää
Anwesenheitskontrolle und Identifikation von Flaschen

Pakkauslasin pohjan paksuuden mittaus

Telkipyörien tarkistuskoneissa tehtyjen seinämien paksuuden ja pyöreyden mittauksissa vaaditaan suurta mittausnopeutta, jotta prosessi ei hidastuisi. Micro-Epsilonin konfocal-mittausjärjestelmät tarjoavat hyvän mittausnopeuden ja nopean…

Lue lisää
Bodenstärke von medizinischen Glasbehältern

Kosmetiikkapullojen merkintöjen tunnistus

Ennen painatusta pulloihin tehdään kaiverrusmerkintä. Kaiverretun merkinnän väri poikkeaa hieman pullon muun pinnan väristä. colorSENSOR CFO100 tunnistaa tämän erittäin pienen värieron, jolloin painatuskohta voidaan määrittää tarkasti…

Lue lisää
Detektion von Markierungen an Kosmetikflaschen

Lasipinnoitteiden paksuus

Lasia vahvistetaan usein turvallisuutta parantavilla kalvoilla, jotka suojaavat sirpaleilta. Micro-Epsilonin konfocal-antureita käytetään kalvokerroksen mittaamiseen ja käytetyn liimakerroksen paksuuden määrittämiseen. Nämä anturit mittaavat…

Lue lisää
Dicke von Glasbeschichtungen

Näyttöjen ja litteän lasin tasaisuus ja paksuus

Näytön lasien valmistuksessa tarvitaan tasaisen paksuja lasilevyjä. Valmistusprosessia ohjataan mittaustulosten perusteella. Micro-Epsilonin konfocal-antureita käytetään paksuuden määrittämiseen yhdeltä puolelta. Suuren mittausnopeutensa vuoksi…

Lue lisää
 Planarität und Dicke von Display- und Flachglas

Lasin sävyjen värinmittaus

Väri on lasituotteiden olennainen ja visuaalisesti tunnusomainen piirre. Tämä pätee erityisesti luonnonmateriaalien ja kierrätettyjen raakamateriaalien kohdalla, jolloin jatkuva ja objektiivinen värin tarkistaminen on tasaisen laadun ehdoton…

Lue lisää
Farbmessung von Glastönungen

Lasin reunojen mittaus

Monissa käsittelyprosesseissa vaaditaan lasilevyjen tarkkaa asemointia. Levyjen sijainti määritetään tunnistamalla lasin reunat. Micro-Epsilonin laserprofiilianturit mittaavat reunan sijainnin useasta pisteestä ja välittävät nämä tiedot…

Lue lisää
Kantenmessung von Glas

Näyttölasin pinnan tarkastus

Täysin automaattinen vikojen havaitseminen kiiltävillä pinnoilla perustuu poikkeamia mittaaviin deflektometriajärjestelmiin. Erittäin pienet sulkeumat tai viat havaitaan luotettavasti.

Lue lisää
Oberflächeninspektion von Displayglas

Männän isku IS-koneissa

Micro-Epsilon on kehittänyt induktiivisen EDS-siirtymäanturin lasintuotantoon, missä 24 tunnin toiminta edellyttää yli 5 miljoonaa mittausjaksoa vuodessa. Tämä anturi määrittää männän tarkan asennon IS-koneessa ja mahdollistaa tuotannon…

Lue lisää
Pegelhub in IS-Maschinen

Pullojen pyöreys

Pakkauslasin pyöreyden mittauksessa vaaditaan korkeaa mittausnopeutta jatkuvan prosessin tukemiseksi. Micro-Epsilonin konfocal-antureita käytetään telkipyörien paksuuden mittaamisessa. Ne mittaavat nopeasti ja tarkasti luotettavan toiminnan…

Lue lisää
Rundheit von Flaschen

Turvalasin välien tarkistus

Turvalasien valmistuksen laadun- ja prosessinvalvonnassa käytetään monipiikkitoiminnolla varustettuja konfocal-siirtymäantureita. Micro-Epsilonin konfocal-anturit mittaavat paksuudet mikronin tarkkuudella. confocalDT-anturit myös tunnistavat jopa…

Lue lisää
Spaltüberwachung von Sicherheitsglas

Kosketukseton lämpötilan mittaus pakkauslasin muotoilussa

Pakkauslasin tuotannossa prosessiin liittyvä lämpötila on tarkistettava eri pisteissä. Kosketuksettomia lämpötila-antureita käytetään muokkausprosessissa, jossa lämpötila on yli 500 °C. Koska muokkausprosessi kestää vain muutaman sekunnin, on…

Lue lisää
Berührungslose Temperaturmessung bei der Formgebung von Behälterglas

Lämpötilan valvonta sulasta materiaalista jäähdytysprosessiin.

Tinakylvyn jälkeen litteän lasin lämpötila on noin 600 °C. Kun lasi on viety ensimmäiselle jäähdytysalueelle ja sitä seuraaville muille jäähdytysalueille, lämpötila tarkistetaan thermoIMAGER-infrapunakameroilla. Infrapunakamerat mahdollistavat…

Lue lisää
Temperaturüberwachung von der Schmelze bis zum Auskühlen

Pakkauslasin seinämän paksuuden mittaus

Telkipyörien tarkistuskoneissa tehtyjen seinämien paksuuden ja pyöreyden mittauksissa vaaditaan suurta mittausnopeutta, jotta prosessi ei hidastuisi. Micro-Epsilonin konfocal-mittausjärjestelmät tarjoavat hyvän mittausnopeuden ja nopean…

Lue lisää
Wandstärkenmessung von Behälterglas

Näytön lasin asennusväli

Kun älypuhelimen näyttö on koottu, on tärkeää tarkistaa komponenttien asennustoleranssit, jotta kaikki tuote-erät olisivat tasalaatuisia. Konfocal-anturit kulkevat komponenttien yli ja tarkistavat välin erittäin tarkasti. …

Lue lisää
Montagespalt von Displayglas