Paksuuden mittausta kapasitiivisia antureita käyttäen

Kapasitiivisilla antureilla tehtävä paksuuden mittaus on laaja sovellusala. Paksuuden mittauksessa erotetaan toisistaan tuhoamaton ja tuhoava, kosketukseton ja kosketuksellinen sekä yksi- ja kaksipuolinen mittaustapa. Micro-Epsilonin käyttämät paksuuden mittausmenetelmät ovat päästövapaita, joten mitään päästörajoituksia ei tarvitse huomioida. Paksuuden mittauksia on tehtävä sekä kosketusta käyttävillä että kosketuksettomilla antureilla, sillä kosketuksettomilla mittaustekniikoilla on etuja tarkkuuden ja mittausnopeuden suhteen. Mittauksissa erotetaan myös yhdeltä ja kahdelta puolelta tehdyt mittaukset. Kaksipuoliset paksuuden mittaukset tehdään vähintään yhdellä anturiparilla, jotka on asennettu yhdessä samalle akselille. Tämä anturipari mittaa kohteen synkronoidusti. Mittaustulosten (C-A-B) erot tuottavat mitattavan kohteen paksuuden. Paksuuden mittaus yhdestä suunnasta on tehtävä vain kosketuksettomilla antureilla. Tällöin kohde mitataan vain yhdellä anturilla ja mittauksen kohteena on joko vain osa kohteen paksuudesta (esim. kerroksen paksuus) tai kohteen koko paksuus. Paksuuden mittausta käytetään etupäässä prosessin ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa esim. ekstruusiojärjestelmissä tai putkien halkaisijoiden tarkistuksessa.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109