Gap, roller gap, roller convexity

If two object edges are joined together, a gap always remains. If the gap has to satisfy technical or visual requirements, the course with respect to the size must be checked. If the gap should be measured completely, laser scanners in the scanCONTROL series are ideally suitable for this. Point laser sensors in the optoNCDT group are also used for precise gap measurement over a track.

Windscreen gap

The final appearance of a product plays a crucial role everywhere that panes are positioned automatically. Apart from the shape, stability, colour etc., the final appearance is also dependent on the position ...

Lue lisää...

Cylinder breathing of the cylinder head gasket

Specially shaped eddy current sensors are integrated directly in the crankcase where they measure, for example, the expansion of the cylinder head gasket during the stroke. Pressures of up to 50 bar are ...

Lue lisää...

Special roll gap measurement on calender press

For continuous, uniform material processing in the field of sealing technology, the gap between the rolls must be set with the hydraulic adjustment device and maintained constant. For this reason the top ...

Lue lisää...

Pistons

Combustion engines must withstand maximum loads during a long service life. In order to deal with this requirement, eddy current sensors from the eddyNCDT series are installed in the engine for many different ...

Lue lisää...

Piston secondary movement

Among other things, the lateral movement of the piston in the cylinder is crucial for the service life of engines. Miniature eddy current sensors for this are integrated in the piston which measure onto ...

Lue lisää...

Sorting crabs

Crabs are sorted by size in a sorting system. Thereby, the crabs are transported using a vibrating unit on a roller which has a clearance between 20 mm and 40 mm. For checking the clearance, ...

Lue lisää...

Piston – Top Dead Centre

The Top Dead Centre of the cylinder movement is measured for adjustment of the precise ignition point in engine development. In doing so, a miniature eddy current sensor is integrated in the cylinder head ...

Lue lisää...

Piston Secondary Movement and Piston Ring Position

To improve the construction of internal combustion engines and damage analyses, it is neccessary to measure the thermal and mechanical loads in the engine. Two important variables here are the transverse ...

Lue lisää...

Air gap measurement in large electric motors

With very large electric motors (diameter larger than 10m) it is important for reasons of cost effectiveness and energy efficiency, to know the radial run out of the rotor from the stator inside the motor. ...

Lue lisää...

Inspecting gaps in car trims

In high quality vehicles, the trim typically consists not only of a single material (e.g. plastics) but many different bonded materials. This offers various design options but also many additional functions ...

Lue lisää...

Tarkkaa murskaimen välin säätöä pyörivissä murskaimissa

Louhosten tai kaivosten pyörivät murskaimet voivat tunnissa murskata jopa 3 500 tonnia materiaalia halutun kokoiseksi murskeeksi. Tätä varten epäkeskinen laakerihela saa aikaan murskaimen akselin ...

Lue lisää...

Tuuliturbiinien laakerivälin mittaukset

Tähän asti laakereita on mitattu seisokin aikana ns. kosketusperiaatteella. Tähän tarvittiin pitkiä tarkastusvälejä, mikä puolestaan saattoi lisätä koko ...

Lue lisää...

Measuring the lubricating gap in plain bearings

The lubricating gap of a plain bearing is influenced by several factors such as temperature, speed, angle, load etc. This influence can only be measured under operating conditions. Therefore, a measurement ...

Lue lisää...

Eddy current sensors in tribology testers

Eddy current sensors from Micro-Epsilon are used for various measurement tasks in tribology testers of the ITR in Clausthal. They withstand the harshest ambient conditions there as they measure directly ...

Lue lisää...

Gap detection on glass

Glass substrates are required for certain medical tests. During manufacture of silicon chips, the substrate is milled in a defined grid with a depth of 800µm. For separation, the substrate is broken at ...

Lue lisää...

Closed-loop gap control in magnetic bearings

A shaft weighing about 40kg is supported in magnetic bearings. A ferromagnetic shaft journal is suspended in a magnetic field which is excited by surrounding excitation coils. To regulate the gap ...

Lue lisää...

Gap measurement of tripping pins

When triggering a switching operation in test equipment for camshafts, a tripping pin is moved at high speed. A gap measurement detects whether the tripping pin has been completely extended and if ...

Lue lisää...

Hydrostaattisten laakereiden öljyvälien valvonta

Hydrostaattisia laakereita käytetään suurissa laitoksissa, kuten kivimurskaamoissa, teleskooppiasennuksissa jne. Öljyvälin koon seuranta on kriittinen tekijä, koska hydrauliikan ...

Lue lisää...

Oil film thickness measurement in an internal combustion engine

Included in the objectives of current engine development are minimization of pollutants and the reduction of oil consumption. In order to be able to take measures in achieving these objectives, then along ...

Lue lisää...

Measuring glass cups

In the production of drinking glasses, the stem and cup are connected using a gas burner. In order to enable the precise connection of the glass stem and cup, the distance between stem and cup needs to ...

Lue lisää...

Detection of turbocharger rotor dynamics

In order to inspect the behaviour of turbochargers during different stress states, eddy current displacement sensors are applied in turbocharger test benches. The miniature design of the sensors and their ...

Lue lisää...

Lubrication gap

Sliding bearings are used for crankshaft bearings in the engine. A specific minimum distance is required so that the bearing operates as wear-free as possible. Miniature eddy current sensors are ...

Lue lisää...

Aksiaalisen mäntäpumpun välin analysointi

Tähän asti pumpun sisäiset välinmittaukset eivät olleet mahdollisia suurten vaatimusten vuoksi. Antureiden on kestettävä suuria nopeuksia, korkeaa, jopa 1000 baarin painetta ...

Lue lisää...

Valssin välys

Metallien, muovien tai muiden materiaalien valssauksessa kahden telan välinen etäisyys tai telan ja laakerin pinnan välinen etäisyys on tärkeä mitta. Toimivia prosesseja ja hyvää materiaalitarkkuutta varten on tärkeää, että väliä tarkistetaan jatkuvasti, jolloin mahdollista jätettä voidaan välttää. Tähän tarkoitukseen sopivat induktiiviset kosketukselliset tai kosketuksettomat menetelmät.

Lue lisää...

Muotin muodonmuutosten seuranta alumiinivalussa

Työkalun muodonmuutoksen seuranta pyörrevirtaan perustuvilla induktiivisilla antureilla mahdollistaa tuotteen korkean laadun ja työkalun pidemmän käyttöiän sekä jälkityöstön vähenemisen. Tavallisesti käytetään kolmea tai neljää eddyNCDT 3005 -pyörrevirtajärjestelmää, jotta varmistetaan johdonmukainen välien valvonta.

Lue lisää...

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109