Robottien sijainnin tarkistus

Kansainvälinen ISO 9283 -standardi edellyttää uusia kosketuksettomia mittausmenetelmiä. Sijainnin mittausjärjestelmään kuuluu määrätyn painoinen mittauskuutio, anturi ja tuki. Anturissa on kuusi U15-pyörrevirta-anturia. Mittauksen aikana robotti siirtää mittauskuution anturin mittausalueelle. Pyörrevirta-antureilta tulevat tiedot välitetään nopealla liittymällä tietokoneelle käsiteltäviksi. Lineaarisuuden ja kallistusvirheiden (anturin ja mittauksen kohteen yhdensuuntaisuus) aiheuttamat mittausten epätarkkuudet ja lämpötilan vaikutukset kompensoidaan mittausohjelmistolla.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109