Sahausjälkien tunnistus ja mittaus

Sahausjälkien automaattisessa tunnistuksessa ja mittauksessa käytetään Micro-Epsilonin konfokaalisia antureita. Ohjauselektroniikan nopea pinnan korjaustoiminto säätelee valotusjaksoja, jotta heijastavilta ominaisuuksiltaan vaihtelevilta pinnoita saadaan mahdollisimman vakaa signaali. Koska Micro-Epsilonin konfokaaliset anturit sietävät suuren kallistuskulman ja niiden valopiste on erittäin pieni, ne tunnistavat luotettavasti sahausjäljet ja muut kiekon painaumat.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109