Koneenrakennus

Aksiaalisen mäntäpumpun välin analysointi

Tähän asti pumpun sisäiset välinmittaukset eivät olleet mahdollisia suurten vaatimusten vuoksi. Antureiden on kestettävä suuria nopeuksia, korkeaa, jopa 1000 baarin painetta ja yli 100 °C:n lämpötiloja. Lisäksi pumput ovat erittäin kompakteja, mikä rajoittaa merkittävästi antureiden integrointiin käytettävää tilaa. Induktiiviset eddyNCDT-pienoisanturit ovat erittäin pieniä anturimalleja, ja korkean paine- ja lämpötilavakautensa ansiosta ne ovat ihanteellisia tähän käyttökohteeseen. Siksi maailman tehokkaimpiin kuuluvaa eddyNCDT 3300 -anturin pyörrevirran mittausjärjestelmää käytetään testauslaitteessa pumppujen arvioimiseksi.

Karojen pituuden lämpölaajenemisen mittaus

Siirtymänmittausjärjestelmä SGS 4701 (Spindle Growth System) on kehitetty suuren nopeuden jyrsinkoneiden sovelluksiin. Korkeista jyrsintänopeuksista ja siinä kehittyvästä lämmöstä johtuen tarkkuuskoneistuskarojen lineaarinen lämpölaajeneminen on kompensoitava jotta työkalun paikanmääritys säilyy oikeana kaikissa tapauksissa. SGS-anturi mittaa karan lämpö- ja keskipakoislaajenemista. Nämä mittausarvot syötetään CNC-koneeseen korjausarvoina, joilla kompensoidaan mahdollisia asemointivirheitä. SGS 4701 toimii pyörrevirtamittausperiaatteella. Tämä kosketukseton mittausmenetelmä ei aiheuta kulumista. Lisäksi mittausmenetelmä kestää häiriötekijöitä kuten lämpöä, pölyä ja öljyä.

Recommended sensor technology

eddyNCDT SGS4701

Työkalujen kiinnitysasennon valvonta

Usein kytkentäsignaalin tuottavia herättäjiä ja kytkentärenkaita käytetään kiinnitysasennon valvomiseksi tehokkaissa työstökoneissa. Ne kuitenkin vaativat monimutkaista säätöä ja asennusta. Micro-Epsilon LVP-sarjan analogia-anturit tarjoavat huomattavia etuja. Sylinterianturi on integroitu vapautuslaitteeseen ja mittaa suoraan vetotangon kiristysliikkeen. Vetotankoon on kiinnitetty rengas, joka toimii anturin kohteena. LVP-anturia voidaan käyttää yleisesti erilaisten työkalujen kanssa, sillä anturi on erittäin kompakti. Anturi tuottaa analogisignaalin vetotangon liikkeen mukaisesti, kun työkalu kiinnitetään. Näin ollen jatkuva valvonta on mahdollista ilman kytkentäpisteen hankalaa mekaanista asettamista. Miniatyyrikokoinen anturin elektroniikkayksikkö voidaan joko sijoittaan mittauspisteeseen tai sähkökaappiin. Tarkkuutensa ansiosta LVP-anturit helpottavat huomattavasti työstökoneiden jatkuvasti kasvavia tarkkuus- ja käytettävyysvaatimuksia.

Kärkipylkän aseman mittaus

Kärkipylkkä on sorvin tai jyrsinkoneen tärkeä osa Kärkipylkkää käytetään pitkien työkappaleiden tukemiseen keskikiinnikkeellä, joka tarttuu keskireikään työkappaleen etupuolelta. Keskikärki tunnistetaan Micro-Epsilonin kompakteilla vaijerivetoantureilla. Mittausvaijeri on kytketty keskikärkeen ja se mittaa kärkipylkän siirtymän.

Recommended sensor technology

Vaijerivetoanturit siirtymän mittaamiseen

Makasiinin työkalun pitimien mittaus

Moderneissa työstökoneissa on monimutkaiset makasiinit, joissa on erilaisia työkaluja, jotka kone poimii automaattisesti. Jotta nämä työkalut poimittaisiin tarkasti, myös työkalun pitimet on asemoitava tarkasti. Työkalujen pitimien sijainti tarkistetaan optoNCDT 1420 -laserantureilla, jotka mittaavat metalliset pitimet yläpuolelta ja sivulta. Nämä älykkäät laseranturit erottuvat edukseen korkealla mittausnopeudellaan ja tarkkuudellaan voimakkaasti heijastavista metallipinnoista huolimatta.

Nanometrin tarkkaa asemointia laakapainokoneissa

Kiekon yksittäisten komponenttien valaisemiseksi laakapainokoneet siirtävät kiekon oikeaan paikkaan. Kapasitiiviset siirtymäanturit mittaavat liikematkan nanometrin tarkkuudella asemointia varten.

Jyrsinkarojen aksiaalisen laajenemisen kompensointi

Korkeista jyrsintänopeuksista ja siinä kehittyvästä lämmöstä johtuen jyrsinkarojen lineaarinen lämpölaajeneminen on kompensoitava jotta työkalun paikanmääritys säilyy oikeana kaikissa tapauksissa. Micro-Epsilonin kehittämä SGS-anturi mittaa karan lämpö- ja keskipakoislaajenemista. Lineaarisen lämpölaajenemisen lisäksi mitataan ja lähetetään myös anturin lämpötila.

Recommended sensor technology

eddyNCDT SGS4701

Venttiilin liikkeen mittaus elintarviketeollisuudessa

Quelle: SIG Combibloc Group AG
Quelle: SIG Combibloc Group AG

Juomapakkauksen täytössä tarkka annostelu on kriittinen tekijä. Anturi mittaa täyttölinjan venttiilin liikkeen ja pyytää useita mittauspisteitä 35 mm:n mittausetäisyydellä. MDS-45-Mxx-sarjan tiivis ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on erinomainen elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

Vierasesineiden tunnistus lääketieteellisessä tekniikassa

Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

Tässä sovelluksessa magnetoinduktiivinen siirtymäanturi (MDS-anturi) tunnistaa vierasesineet läpipainopakkauskoneissa tablettien pakkausprosessin aikana. Yläpuolelta koskettavien rullien liikkeen avulla tunnistetaan läpipainopakkausten ja päällysteen välissä olevat vierasesineet. Ennalta määrätyn pisteen ylittäminen laukaisee hälytyksen.

Kohokuvioinnin syvyyden seuranta

Tämän vuoksi kaiverruslaitteissa käytetään Micro-Epsilonin optoNCDT 1420 -laserkolmiomittausantureita. Ne määrittävät tarkan etäisyyden kaiverrustyökalun ja osan välillä. Näiden etäisyysarvojen perusteella työkalu voidaan kohdistaa oikein. Kun kohokirjoitus on valmis, anturi mittaa kohokirjoituksen profiilin ja varmistaa, että kaikki merkit on kaiverrettu tarvittavaan syvyyteen.

Hydrostaattisten laakereiden öljyvälien valvonta

Hydrostaattisia laakereita käytetään suurissa laitoksissa, kuten kivimurskaamoissa, teleskooppiasennuksissa jne. Öljyvälin koon seuranta on kriittinen tekijä, koska hydrauliikan mahdolliset häiriöt voivat aiheuttaa painehäviöitä, jotka voivat äärimmäisissä tapauksissa aiheuttaa välin katoamisen. Tämä johtaa laakereiden vaurioitumiseen ja lopulta järjestelmävikaan. Järjestelmän tulee olla helposi asennettava ja jälkiasennettavissa myös vanhempiin laitoksiin. Tämän laitoksen pitkän käyttöiän ja maailmanlaajuisen käytön vuoksi anturin on oltava helposti vaihdettavissa. Tästä syystä käytetään eddyNCDT 3001 -sarjan koskettamattomia pyörrevirtausantureita.

Web-edge detection in the calender of a paper machine

If movement of the paper web in the calender is not exactly executed in one line, the heated calender roller is pressed directly onto the coating of the opposite roller, which can damage it. Repairing this special coating or even replacing the whole roller would be very costly, which is why it is mandatory to control the position of the web edge. This is where laser line sensors from Micro-Epsilon are utilised, transferring the exact position of the web edge directly to the machine control system.

Lämpötilanmittaus ruiskuvalumuottisovelluksille

Loppukäyttäjät asettavat muovin käsittelyyn tarkoitetuille ruiskuvalumekanismeille yhä suurempia laatuvaatimuksia erityisesti autoteollisuuden sovelluksissa. Tämän suuntauksen vuoksi online-lämpötilan säätämisen merkitys heti suulakepuristamisen jälkeen kasvaa laatuominaisuutena maailmanlaajuisesti.

Aktiivinen liikkeen kompensaatio mittausprosessissa

Ankarat teollisuusympäristöt asettavat suuria vaatimuksia optisille siirtymäantureille - tarkat mittaukset on kuitenkin tehtävä pölystä ja suurista käsittelynopeuksista huolimatta. OptoNCDT 1750- ja optoNCDT 2300 -sarjan laseranturit ovat selvinneet näistä haasteista jo vuosia. Jos kuitenkin esiintyy häiriöliikkeitä (esim. hihnan liikkeet, hihnapyörän säteittäiset liikkeet ja perusrungon värähtelyt), jotka ovat suurempia kuin mitattava kohde, mittausprosessi voi estyä tai muodostua mahdottomaksi. Esimerkkejä ovat taitekohdat hihnassa.

Alumiiniharkkojen valutason mittaus

Alumiinivalutehtaissa tai valimoissa alumiinivalu valetaan muottiin, josta muodostuu pieniä kappaleita, joita kutsutaan englanniksi nimellä pig iron. Muotoiluprosessissa valutaso on tärkeä harkon tasaisen painon varmistamiseksi. Täyttösyvyys tallennetaan käyttämällä erityistä koskettamatonta mittalaitetta. Itävaltalainen järjestelmävalmistaja käyttää laserskannereita näissä käyttökohteissa. 

Leikkuukiekon säteittäisen poikkeaman mittaus

Laminoidusta puusta valmistettujen viilunauhojen valmistuksen aikana leikkuukiekon tarkkuus määrittää lopputuotteen laadun. Viilunauhojen mitoille asetetaan korkeat vaatimukset. Viilunauhojen paksuuden on oltava alle 1 mm ja niiden toleranssi voi olla korkeintaan mikrometrejä.
Laatukriteerien säilyttämiseksi leikkuukiekon säteittäinen poikkeama mitataan ja sitä seurataan tuotantoprosessin aikana optoNCDT 2300 -sarjan koskettamattomalla laserkolmiomittausanturilla. Tämä tarkoittaa, että mittausjärjestelmälle asetetaan suuria vaatimuksia: pöly, lastut ja kiiltävä kohdepinta eivät saa vaikuttaa mittatarkkuuteen.

Position checking on robots

The introduction of the international standard ISO 9283 demands new non-contacting measurement methods. The measurement system for the position measurement is composed of a measurement cube with a defined weight, a sensor and a support. The sensor is equipped with six U15 eddy current sensors. During the measurement the robot moves the measurement cube into the sensor range. The data from the eddy current sensors is passed via a fast interface to the PC where it is processed. Measurement inaccuracies due to linearity and tilting errors (parallelism between the sensor and measurement object) and thermal effects are additionally compensated in the measurement software.

Exact crusher gap adjustment in rotary crushers

Rotary crushers for quarries or ore mines can grind up to 3500 t of material to the desired grain size in one hour. For this purpose an eccentric bearing bush generates a rotary-oscillating movement of the crusher axle, thereby constantly changing the gap between the crusher jaws and the crushing cone. For grinding the set gap continuously moves along the inside perimeter of the crushing room. With a longdistance sensor in the hydraulic cylinder the crushing gap can be exactly adjusted by raising and lowering the axle.

Alumiinin kosketukseton paksuuden mittaus

Alumiiniliuskojen virheellisen paksuuden havaitsemiseksi patentoituja laserkolmiomittausantureita käytetään nykyaikaisena vaihtoehtoisena ratkaisuna isotooppimittausjärjestelmille. Kustannusten säästämiseksi alumiininauhassa olevia kohtia, jotka ovat sallitun toleranssin ulkopuolella, ei pinnoiteta elintarvikkeille sopivalla pinnoitteella, joten nauha on täysin kierrätyskelpoinen tuotannossa. Mittauskohdassa anturit on asennettu toisiaan vasten, ohikulkevan alumiininauhan ylä- ja alapuolelle. Nauhan tarkalla korkeudella ei ole merkitystä, koska materiaalin tarkka paksuus saadaan yksinkertaisella etäisyyden signaalikytkennällä, F = ref. − (A + B) molemmista antureista.

Tasaisuusmittaus valssaamoissa

Valssatun metallilevyn pinnan laatua koskevat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa keittiökalusteissa käytettävät levyt tai autoteollisuudessa käytettävät alumiinilevyt. Pinnan on oltava virheetön, jotta asiakas voi olla tyytyväinen sen ulkonäön korkeaan laatuun. Näin ollen valssaamoissa käytetään mittalaitteita valssatun metallilevyn tasaisuuden saavuttamiseksi. Tasaisuudella tarkoitetaan levyn tasaisuutta jännittämättömässä tilassa.

Langan vahvuus

Tekstiiliteollisuudessa yhdenmukainen langan vahvuus on olennaista laadukkaiden tuotteiden valmistuksessa. Siksi luonnollisesti esiintyvät langan vahvuuden vaihtelut on saatava poistettua. Lanka vedetään tasavahvaksi venytystyökalulla. Mittaustiedot venytystyökalun ohjaamiseen saadaan pyörrevirta-anturilla, joka mittaa langan vahvuutta epäsuorasti. Vahvuus lähetetään pyörrevirta-anturille anturitelojen avulla. Venyttämisen jälkeen prosessointitoiminnan tulos tarkistetaan myös pyörrevirta-anturilla.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109