Lisäaineiden valmistus

Lisäaineiden valmistuksessa on valvottava useita erilaisia parametreja. Erityisesti kun valmistettujen tuotteiden on oltava laadukkaita, käytetään Micro-Epsilonin antureita asemoinnin, jauheen levityksen ja komponenttien mittojen mittaamiseen. Laseranturit, laserskannerit, induktiiviset pyörrevirtoihin perustuvat siirtymäanturit ja kapasitiiviset siirtymäanturit ovat vain joitakin esimerkkejä käytetyistä antureista.

Ennen laserpinnoitusta/laserpinnoitushitsausta tehtävä 3D-skannaus

Micro-Epsilonin laserskannereita käytetään ääriviivojen tunnistamiseen laserpinnoituksen aikana. Nämä skannerit tunnistavat kohteen tarkat ääriviivat ennen ...

Lue lisää...

Pinnoitteiden kerrostumisen valvonta

Micro-Epsilonin laserskannerit valvovat pinnoitetta laserpinnoitukseen tai laserpinnoitushitsaukseen perustuvissa pinnoitusprosesseissa. Korkea profiiliresoluutio mahdollistaa hitsauksen kerrostumisen ...

Lue lisää...

Tulostetun komponentin CAD-vertailu

Tuotannon laadun valvomiseksi tulostetut komponentit tarkastetaan sinisen valon laserskannereilla. Komponentit ohjataan skannereiden ohi siirtyvällä yksiköllä. Laserprofiileista luodaan ...

Lue lisää...

Tulostuspään asemointi ja polttopisteen ohjaus

Tulostusprosessissa tulostuspään tarkka korkeus on lopputuotteen laadun kannalta olennainen tekijä. Nopeaetäisyyden mittaus eri materiaaleista valmistettuja pintoja vasten ja luotettava ...

Lue lisää...

Korkearesoluutioista ja tarkkaa asemointia piirilevyjen tulostuksessa

Piirilevyjen tulostus-, juotto- ja kokoamisprosesseissa tulostuspään asemointi korkeussuunnassa on olennaista, jotta prosessi onnistuisi virheettömästi. optoNCDT-laseranturit mahdollistavat ...

Lue lisää...

Liimapisaran mittaus annostelujärjestelmissä

Pastajuotosprosessin jälkeen jotkut piirin kohdat suojataan liimalla. Liimapisaran paksuus on tärkeä tekijä, joka tarkistetaan luotettavasti laserantureilla.

Lue lisää...

Alustan suuntaus ja asemointi

Valikoivalla lasersintrauksella alustaa lasketaan alemmas jokaisen sulatussyklin aikana määritetyn arvon verran, joka vastaa vaadittua Z-resoluutiota. Pyörrevirtaukseen perustuvilla induktiivisilla ...

Lue lisää...

Robotin liikeradan laskeminen korjaushitsauksissa

Robotin liikeradan laskemiseksi scanCONTROL-laseranturit määrittävät hitsattavat alueet. Nämä laserskannerit mahdollistavat nopeat korjaukset korkean profiiliresoluution ja ...

Lue lisää...

Puristimen kallistuksen valvonta

Kapasitiiviset siirtymäanturit valvovat puristimen asentoa. Kaksi synkronoitua anturia mittaavat korkealla resoluutiolla puristimen molempia päitä sen tarkan kallistuskulman määrittämiseksi. ...

Lue lisää...

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109