Värinmittausjärjestelmä pinnoitteille, viimeistelyille ja nesteille

colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000 on yksi maailman kehittyneimmistä inline-värinmittausjärjestelmistä. Toisin kuin tavanomaiset teknologiat, tämä järjestelmä tunnistaa värit viitearvoihin vertaamisen lisäksi myös käyttämällä heijastusspektriä. Erittäin korkean mittausnopeutensa ansiosta colorCONTROL ACS7000 soveltuu käyttöön, jossa värejä ja sävyjä on mitattava lennosta ja erittäin suurella tarkkuudella. Koska järjestelmällä saadaan äärimmäisen tarkat mittaustulokset, sitä käytetään myös laboratorioissa (esim. teollisessa tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä). Erilaisiin mittaustehtäviin on saatavilla erilaisia anturimalleja.

Ominaisuudet
 • Mittausnopeus: enint. 2 kHz
 • Kosketuksettomat mittaukset
 • Väriarvoresoluutio ΔE ≤ 0,08 (5 nm)
 • Väriavaruudet: XYZ; L*a*b* tai L* u* v*
 • Viitevärit: 15 opittua spektriä
 • Säädettävät valolajit: A, C, D65, D50, D75, E, F4, F7, F11
 • Vakiohavaitsija: 2°, 10° (säädettävä)
 • Käyttö verkkoselaimelta
 • Lähdöt: Ethernet/EtherCAT, RS422, digitaalinen I/O
Vakioanturi ACS1
Vakioanturi ACS1

Vakioanturi ACS1

Vakioanturia ACS1 käytetään yleisiin mittaustehtäviin. Anturin sisällä lähetin ja vastaanotin on asetettu 30°/0° kulmaan toisistaan, jolloin työetäisyydeksi muodostuu 50 mm. Lisävarusteena saatavalla sovittimella anturia voidaan hyödyntää kosketusmittauksissa.

 • Mittausetäisyys: 50 mm
 • Mittausgeometria: 30°x:0°
 • Mittauspisteen koko: ø 9 mm
Pyöröanturi ACS2
Pyöröanturi ACS2

Pyöröanturi ACS2

Pyöröanturia ACS2 käytetään värimittauksiin erittäin heijastavien pintojen sekä kiiltävien metallien kanssa. Anturissa on 24 valaisevaa optista laitetta ympyrän muodossa vastaanottavan optisen laitteen ympärillä, ja niillä saavutetaan tasainen valaistus, jolla mittaus voidaan suorittaa riippumatta mitattavan esineen asentokulmasta. ACS2-versioita on kaksi, jotka eroavat toisistaan mittausetäisyyden ja mittauspisteen koon osalta.

 • Mittausetäisyys: 28 / 27,5 mm / 28,5 mm
 • Mittausgeometria: 45°c:0°
 • Mittauspisteen koko: ø 5 / 3x2 mm / 9 mm
Lähetinanturi ACS3
Lähetinanturi ACS3

Lähetinanturi ACS3

Lähetinanturia ACS3 käytetään itsevalaisevien esineiden sekä läpinäkyvien esineiden mittauksiin. Itsevalaisevien esineiden mittaukseen tarvitaan vain vastaanotin, mutta läpinäkyviä kohteita varten tarvitaan sekä lähetin että vastaanotin. Lähetin ja vastaanotin voidaan kiinnittää helposti kiinnityssarjan avulla.

 • Mittausetäisyys: enint. 300 mm
 • Mittausgeometria: lähetin
 • Mittauspisteen koko: ø 5/ ø 9 mm / 3x2 mm (enint. 200 mm mittausetäisyydellä)

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109