Kapasitiiviset anturit siirtymän ja paikan mittaamiseen

capaNCDT

Kapasitiiviset anturit on suunniteltu siirtymän, etäisyyden ja paikan mittaamiseen kosketuksettomasti. Koska capaNCDT-anturit tarjoavat erittäin tarkan mittaustuloksen  nanometrin tarkkuudella, niitä käytetään erityistä tarkkuutta vaativissa sovelluksissa. Ne soveltuvat kaikkiin sähköä johtaviin materiaaleihin, kuten metallit ja puolijohteet.

Kapasitiivisen mittausperiaatteen edut
  • Kulumaton ja kosketukseton kohteen mittaus
  • Häiriövapaa kohteen mittaus
  • Metallisilla kohteilla aineesta riippumaton toiminta
  • Vertaansa vailla oleva tarkkuus ja erottelukyky
  • Laajan kaistanleveyden ansiosta suuri mittausnopeus

Erittäin hyvä kestävyys magneettikenttien häiriöitä vastaan

Voimakkaiden magneettikenttien lähelle Micro-Epsilon tarjoaa antureita ja anturikaapeleita, jotka on valmistettu ei-magneettisista materiaaleista, kuten titaanista ja ruostumattomasta teräksestä. Triax-mallinen kaapelin suojaus tarjoaa erittäin korkean häiriönsietokyvyn.

Tyhjiö- ja puhdastilasovellukset

Micro-Epsilonin kapasitiivisia siirtymäantureita käytetään usein tyhjiö- ja puhdastilasovelluksissa, joissa ne saavuttavat resoluution subnanometrialueella hiukkasettomassa ympäristössä. Tyhjiösovelluksiin Micro-Epsilon tarjoaa erityisiä antureita, kaapeleita ja syöttölaitteita. Nämä anturit ja kaapelit ovat mahdollisimman hiukkasettomia, ja niitä käytetään puhdastiloissa puhdastilaluokkaan ISO1 asti.

Erinomainen tarkkuus myös äärilämpötiloissa

Toisin kuin tavalliset kosketuksettomat mittauslaitteet, Micro-Epsilonin kapasitiiviset siirtymäanturit ovat erittäin tarkkoja. Koska lämpötilan muutoksista johtuvat sähkönjohtavuuden muutokset eivät vaikuta mittauksiin, mittausarvot ovat vakaat myös vaihtelevissa lämpötiloissa. Kapasitiivisia siirtymäantureita käytetään muun muassa suprajohtavien magneettien etäisyyden mittauksiin. Lämpötilan kestävä anturirakenne mahdollistaa mittausarvojen enimmäistarkkuuden jopa -270 °C:n lämpötilassa.

Täysin yhteensopiva: anturin ja ohjauselektroniikan vaihto ilman kalibrointia

CapaNCDT-anturit, -kaapelit ja -ohjaimet voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Innovatiivisen teknologian ansiosta uutta kalibrointia ja linearisointia ei tarvita. CapaNCDT-komponenttien helppo keskinäinen vaihdettavuus ja eri mittausalueiden anturien vaihtamisen helppous: vaihto voidaan tehdä nopeasti paikan päällä. Micro-Epsilon tarjoaa maailmanlaajuisesti laajimman valikoiman erilaisia kapasitiivisen siirtymän mittauksen yhdistelmiä.

Moderni ja käyttäjäystävällinen ohjaustekniikka

Modernit CapaNCDT-ohjauselektroniikat on varustettu eri liitännöillä, kuten analogi, Ethernet ja EtherCAT. Kapasitiivisten mittausjärjestelmien säätäminen käy helposti verkkoselaimen kautta näytetyllä web-liittymällä. Ohjauselektroniikka on kytketty tietokoneeseen Ethernet-liitännällä. Asetukset, suodattimet ja laskutoiminnot tallennetaan suoraan ohjauselektroniikkaan.

Analog RS485 Ethernet Ethercat

Räätälöidyt anturit asiakaskohtaisiin sovelluksiin ja OEM-laitevalmistajille

Mittausjärjestelmä voidaan mukauttaa asiakaskohtaisen mittaustehtävän ja asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi laitteen muotoilua, kohteen kalibrointia, kaapelipituuksia, muunneltavaa mittausaluetta tai antureihin integroitua ohjauselektroniikkaa voidaan muokata asiakaskohtaisesti. Lisätietoa anturin räätälöinnistä.

Kapasitiiviset anturit: Kuinka ne toimivat ja koska niitä käytetään?

Kapasitiivisten antureiden toiminta perustuu kapasitanssin muutosten tunnistamiseen. Levytyyppisessä kondensaattorissa kahden vakiokokoisen levyn kapasitanssia voidaan muuttaa vaihtamalla niiden välistä etäisyyttä tai asettamalla mittausväliin eriste. Kapasitiivisessa mittauksessa anturi (mittauselektrodi) ja sähköä johtava mittauskohde toimivat levytyyppisen kondensaattorin tavoin. Jos taajuudeltaan tasainen vaihtovirta kulkee anturin kondensaattorin läpi, anturin vaihtovirran amplitudi on suhteessa kohteen etäisyyteen (maadoituselektrodi). Anturin ja kohteen välissä on kuitenkin oltava vakioeriste, jotta permittiivisyys olisi vakio.

Vakaat mittaukset kolmiaksiaalien muotoilun ansiosta

Koska capaNCDT-anturit on suunniteltu suojarenkaalla varustetuiksi kondensaattoreiksi, myös käytännössä saavutetaan lähes ideaaliset lineaariset ominaisuudet. Micro-Epsilonin kapasitiivisia antureita käytetään teollisissa mittaustehtävissä mittausvälissä olevan väliaineen tunnistamiseen vakioetäisyydeltä tai sähköä johtavan kohteen etäisyyden mittaamiseen muuttumattomassa tai dielektrisessä väliaineessa.

Sovellukset

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109