Tarkka valkoisen valon inteferometri kosketuksettomaan etäisyyden ja paksuuden mittaukseen

interferoMETER IMS5400-DS

Micro-Epsilonin innovatiiviset valkoisen valon interferometrit asettavat uudet standardit tarkassa etäisyyden ja paksuuden mittauksessa. Nämä anturit mahdollistavat vakaat mittaustulokset alle nanometrin tarkkuudella ja tarjoavat melko laajan mittausalueen ja mittauksen aloitusetäisyyden. Interferometrejä on saatavilla kolme sarjaa: IMS5400-DS tarkkoja teollisia etäisyyden mittauksia varten, IMS5400-TH tarkkoja paksuuden mittauksia varten ja alipainesovelluksiin sopiva IMS5600-DS-sarja etäisyyksien mittaamiseen pikometrin tarkkuudella.

Ominaisuudet
  • Absoluuttista etäisyyden mittausta nanometrin tarkkuudella
  • Etäisyydestä riippumaton paksuuden mittaus
  • Luokkansa paras: Alle 30 pikometrin resoluutio (IMS5600)
  • Korkea signaalin vakaus uusien arviointialgoritmien ja aktiivisen lämpötilan kompensoinnin ansiosta
  • Suuri mittauksen aloitusetäisyys
  • Yksinkertaiset parametriasetukset verkkoliittymän kautta
  • Teollisuuskäyttöön optimoidut anturit kestävällä metallikoteloinnilla ja joustavilla kaapeleilla
  • Alipainesovelluksiin sopivat anturit ja kaapelit

Interferometri teollisuuden ja automaation tarpeisiin

Teolliseen valkoisen valon interferometriin kuuluu kestävä anturi, erittäin joustava anturikaapeli sekä alumiinikotelossa oleva ohjauselektroniikka, joka voidaan asentaa DIN-kiskoon. Ohjauselektroniikassa on aktiivinen lämpötilan ohjaus, joka kompensoi lämpötilan muutoksia ja tekee laitteesta erittäin lämpötilavakaan. Kestävän rakenteensa ansiosta interferometri voidaan integroida myös teollisuusympäristöihin. Jopa 10 metriä pitkät kaapelit mahdollistavat anturin ja ohjauselektroniikan sijoittamisen etäälle toisistaan. Puhdastiloissa ja alipaineessa suoritettaviin mittaustehtäviin on satavilla alipaineeseen soveltuvia antureita, kaapeleita ja kaapeleiden läpivientivarusteita.

Pienellä valopisteellä voidaan tunnistaa pienimmätkin yksityiskohdat ja rakenteet

Nämä anturit tuottavat pienen valopisteen koko mittausalueelle. Valopisteen halkaisija on vain 10 µm ja se mahdollistaa pientenkin yksityiskohtien kuten puolijohteiden ja pienoiskokoisten elektroniikkakomponenttien rakenteiden tunnistuksen. Valopiste visualisoidaan ohjauslaserilla, joka helpottaa anturin kohdistamista.

Patentoitu ohjauslaser helppoa anturin asemointia varten

Valkoisen valon interferometrit käyttävät ei-näkyvän alueen infrapunavaloa (aallonpituus noin 840 nm), mikä tarkoittaa, että mittausasentoa ei voi nähdä. Micro-Epsilonin järjestelmissä käytetään mittausasennon visualisoimiseksi ohjauslaseria, joka heijastaa valopisteen mittauskohtaan. Lisäksi ohjauslaseri käyttää patentoitua menetelmää antaakseen palautetta etäisyydestä mittausasennon lisäksi. Jos mitattava kohde on oikealla etäisyydellä ja mittausalueella, ohjauslaser tuottaa jatkuvan valon. Jos mittauskohde on mittausalueen ulkopuolella, ohjauslaser vilkkuu.

Säädettävä asennussovitin anturin kohdistukseen

Maksimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi interferometrit on kohdistettava mahdollisimman kohtisuoraan mittauskohteeseen nähden. Säädettävän asennussovittimen avulla anturit voidaan kohdistaa mittauskohteeseen optimaalisesti. Voit kohdistaa anturin laitteeseen myös asennuksen jälkeen. Teollinen sovitin mahdollistaa siirtymisen x- ja y-akseleissa sekä anturin kallistamisen mittauskohteeseen.

Helppokäyttöisyys web-liittymän kautta

Käyttäjäystävällisen web-liittymän ansiosta ohjauselektroniikan ja antureiden konfiguroimiseen ei tarvita ylimääräistä ohjelmistoa. Web-liittymään on pääsy Ethernet-liitynnän kautta ja se mahdollistaa helpon ja nopean asetusten tekemisen esimerkiksi keskiarvolaskennan, mittausnopeuden ja esiasetusten osalta.

Modernit liittymät koneisiin ja järjestelmiin integroimista varten

Ohjain tarjoaa integroituja liittymiä, kuten Ethernet, EtherCAT ja RS422 sekä lisäksi enkooderiliitännät, analogilähdöt, synkronointitulot ja digitaaliset I/O:t. Kun käytät Micro-Epsilonin liitäntämoduuleja, PROFINET ja EthernetIP ovat käytettävissä Näin interferometri voidaan integroida kaikkiin ohjausjärjestelmiin ja tuotanto-ohjelmiin.

Analog RS422 Ethernet Ethercat Profinet EthernetIP
Sovellukset

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109