Moderni konfocal-teknologia asettaa uudet teollisuusstandardit

28.09.2017

ConfocalDT 2421- ja 2422-ohjauselektroniikat asettavat uudet teollisuusstandardit tarkalle konfocal-mittaustekniikalle. Konfocal-mittausjärjestelmiä on saatavilla yksi- ja kaksikanavaisina versioina, ja ne ovat edullinen ratkaisu etenkin sovelluksiin, joissa tuotantomäärät ovat suuria.
Näiden ohjauselektroniikkojen vahvuudet tulevat esiin erityisesti lasiteollisuuden tehokkuutta vaativissa mittaustehtävissä. Näillä laitteilla on myös mahdollista suorittaa tasaisen lasin monikanavamittauksia, pakkauslasin kaksipuolisia paksuuden mittauksia ja paksuuden monipistemittauksia vain yhtä ohjauselektroniikkaa käyttäen. Lisäksi niitä käytetään myös kulutuselektroniikan tuotannon- ja laadunvalvonnassa.
Esimerkiksi pakkauslasin tuotannossa seinämän paksuus ja pullojen pyöreys ovat olennaisia laatutekijöitä. Siksi nämä parametrit on tarkistettava 100 % varmuudella. Kaikki vialliset pakkaukset hylätään välittömästi ja palautetaan sulattamoon. Suurten prosessinopeuksien vuoksi ja pullojen suojelemiseksi vaurioilta tarvitaan nopea ja kosketukseton mittausjärjestelmä. Kaksikanavainen confocalDT 2422 -järjestelmä mittaa samanaikaisesti kahdesta pisteestä. Tiedot lähetetään reaaliaikaisesti EtherCAT-käyttöliittymän kautta. Paksuuden kalibrointitoiminto mahdollistaa tarkat paksuuden mittaukset koko anturin mittausalueella. Automaattinen valotusajan ohjaus mahdollistaa vakaat mittaukset pakkauslasin väristä riippumatta.
Konfocal-mittaustekniikka mahdollistaa läpinäkyvien materiaalien monikerroksiset paksuuden mittaukset, etäisyysmittaukset, intensiteetin arvioinnin ja mittaukset syvennyksien ja porausreikien sisällä. Mittausprosessi on kosketukseton, kulumaton ja lähes riippumaton pinnan ominaisuuksista. Hyvin pienetkin mittauskohteet voidaan havaita erittäin pienen mittauspisteen ansiosta. Tämän vuoksi konfocal-mittausmenetelmä sopii erinomaisesti inline-laadunvalvontaan.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109