Tuuliturbiinien laakerivälin mittaukset

07.11.2018

Tuuliturbiineilla on tyypillisesti kaksi päälaakeria, joissa roottoriakseli kulkee. Turvallisuus- ja kustannussyistä johtuen tuuliturbiinit vaativat 24/7 seurantaa. Laakerivälin määrittäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä tuuliturbiinissa, sillä laakeriväli antaa tietoa liukuominaisuuksista. Jos välin leveys pienenee, pienenee myös öljykalvo, joka suojaa laakerin osia kitkasta johtuvalta kulumiselta. Pahimmassa tapauksessa heikentyneet liukuominaisuudet aiheuttavat komponenttien välistä kosketusta, jolloin kitka lisääntyy, mikä puolestaan johtaa lämpötilan nousuun laakerissa. Seurauksena komponentit kuluvat paljon nopeammin, mikä voi johtaa laakerivaurioihin.
Tähän asti laakereita on mitattu seisokin aikana ns. kosketusperiaatteella. Tämä tarkoitti sitä, että tarvitiin pitkiä tarkastusvälejä, jotta tuulivoimalaa voitiin käyttää niin pitkään kuin mahdollista ilman täydellistä pysäyttämistä. Tuulivoimalan vaurioitumisen riski kuitenkin kasvoi. Micro-Epsilonin induktiiviset anturit perustuvat sitä vastoin pyörrevirtoihin, mikä mahdollistaa luotettavat, nopeat ja kustannustehokkaat laakerivälien mittaukset. Tuulivoimalaa ei tarvitse pysäyttää, koska mittaukset suoritetaan käytön aikana. Koska eddyNCDT 3005 -mittausjärjestelmä kestää öljylle ja laakereille tyypillisiä öljynpaineita jopa 2 baariin asti, soveltuu se erinomaisesti mittaustyöhön ankarissa ympäristöissä.
Järjestelmään kuuluu anturi, jonka mittausalue on enintään 6 mm, ja joka on kiinteästi kytketty ohjauselekroniikkaan 1 m:n pituisella kaapelilla. Se mahdollistaa huoltovälien optimoinnin ja analysoinnin. Analogiset signaalit lähetetään ja ne voidaan syöttää suoraan PLC:hen. Lisäksi mitatut tulokset voidaan arvioida ulkoisen ohjelmiston avulla. Erityisominaisuudet, kuten lineaarisuuskalibrointi ja Micro-Epsilonin lämpötilan kompensointi, mahdollistavat antureiden sovittamisen eri asennusasentoihin sopiviksi.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109