Ohjaamoomoduulien automaattinen kokoaminen autoteollisuudessa

06.12.2018

Ohjaamomoduulien puoli- tai täysin automaattinen kokoaminen autoteollisuuden tuotantoproseseissa edellyttää, että tartuntatyökalu pystyy asentamaan osat tarkasti. Kokoonpanon aikana tartuntatyökalu kiinnittyy ohjaamomoduulin kanssa ajoneuvon runkoon. Kun ohjaamomoduuli on kiinnittynyt onnistuneesti molemmilta puolilta, Micro-Epsilonin laserprofiiliskannerit mittaavat moduulin senhetkisen sijainnin Y- ja Z-akselilla ajoneuvon koordinaattijärjestelmässä. Mitattujen arvojen määrittämisessä käytetään ohjaamon pinnan vertailupisteitä, jotka on asetettu esimerkiksi tiettyihin risteyskohtiin. Tämän jälkeen mitattuja arvoja verrataan ennalta asetettuihin pistearvoihin, jotta voidaan määrittää, onko ohjaamo sijoitettu oikein.
Kun arvot on laskettu, aktivoituu toimilaite, joka linjaa ohjaamomoduulin oikein vertailupisteiden perusteella. Seuraavassa vaiheessa ohjaamo kiinnitetään ruuveilla auton koriin. Koska laserskannerit huolehtivat mittaus- ja paikannustehtävistä, jokainen ohjaamomoduuli voidaan mukauttaa yksilöllisesti kunkin auton koriin.
Tässä on käytössä scanCONTROL-laserprofiiliskannerit. Laserskanneri arvioi sisäisesti koko profiilin ja välittää mittausarvot Ethernetin kautta valvontajärjestelmään. Näin toimilaitteet voivat muuttaa tartuntatyökalun akseliasentoja, jotta ohjaamomoduuli voidaan asentaa parhaimmassa mahdollisessa asennossa auton koriin. Kun ohjaamo on kiinnitetty, anturi määrittää ohjaamon asennusaseman, joka toimii jokaisen ajoneuvon laatutodisteena. Koko prosessiin, mukaan lukien ohjaamon sovittaminen, kuluu aikaa alle minuutti. Mittaus ei ole riippuvainen pinnan laadusta - anturit tarjoavat luotettavia mittausarvoja, vaikka käytetyt maalit olisivat kirkkaita tai tummia tai eri kiiltoasteisia, erilaisilla pintarakenteilla ja vaihtelevissa ympäristön valaistuksissa.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109