Kuumavalssauksessa paksuuutta mittaavilla lasermittareilla saavutetaan suurempi tarkkuus ja tehokkuus kuin röntgenkuvauksella

10.09.2019

ThicknessCONTROL MTS 820x- ja MTS 920x -tuotesarjoissa on Micro-Epsilonin suunnittelemat suurtarkkuuslasermittarit alumiiniteollisuuden kuumavalssaamoille. Niiden innovatiivinen tekniikka mahdollistaa erittäin tarkat mittaukset sekä paksuilla että ohuilla materiaaleilla, mikä tarjoaa uuden ja tehokkaan ratkaisun kuumavalssaamoille.
Kuumavalssaus asettaa optisille mittauslaitteille korkeat vaatimukset. Lämpö ja höyryt vaikuttavat antureihin valssausnesteen levityksen aikana. Siksi anturit on varustettava jäähdytysyksiköllä lämpötilan vakauden varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan suuria mittausalueita, jotta anturit voidaan sijoittaa turvalliselle etäisyydelle kuumasta pinnasta.
Toinen haaste on pienenevä materiaalin paksuus. Mittausjärjestelmien tulisi mitata paitsi paksuja, niin myös ohuita materiaaleja mahdollisimman tarkasti. Tähän mennessä tämä on ollut mahdollista vain röntgenlaitteilla, joiden tarkkuus heikkenee, kun materiaalin paksuus kasvaa. Lisäksi mittaukseen liittyy korkeita hankinta- ja käyttökustannuksia, koska laitteet on kalibroitava uudelleen erilaisille metalliseoksille.
Paksuusmittauksiin käytettävissä ThicknessCONTROL MTS 8201 / 8202.LLT ja 9201 / 9202.LLT -lasermittareissa on Micro-Epsilonin kehittämää uutta teknologiaa. Tämä mahdollistaa paksujen ja ohuiden kuumavalssausmateriaalien luotettavan ja tarkan paksuusmittauksen. Järjestelmä on varustettu erityisillä laserskannereilla, jotka kaikki on integroitu O- ja C-kehyksen ylä- ja alahihnalle. Niillä on kaksi peräkkäistä mittausaluetta, yhteensä 400 mm. Kaksi linssiä ja kaksi matriisia on sijoitettu skanneriin, ja ne jakavat mittausalueen kahteen osaan. Nämä paksuutta mittaavat lasermittarit toimivat siis eri tarkkuusalueilla, mikä tarjoaa lukuisia etuja:

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Kun materiaalin paksuus on 400 mm, saavutetaan 10 kertaa suurempi tarkkuus verrattuna röntgenlaitteisiin
  • Suuri mittausalue mitattaessa sekä paksuja että ohuita valssausmateriaaleja, joiden paksuus on alle 100 mm
  • Kestävä ankarassa teollisuusympäristössä
  • Suuri lämpötilavakaus
  • Suuri mittauksen aloitusetäisyys kohteesta, anturia ei tarvitse siirtää pystysuunnassa

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109