Tarkkaa lämpötilamittausta metallituotantoon

03.03.2020

Suhdemittausperiaate tekee uudesta thermoMETER CTRatio -pyrometristä poikkeuksellisen ratkaisun teollisuuden mittaustehtäviin. Kun metalleja mitataan perinteisillä pyrometreillä, on hyväksyttävä ankarien ympäristöolosuhteiden aiheuttamat mittausvirheet. ThermoMETER CTRatio tekee kuitenkin tällaisia mittaustehtäviä erittäin tarkasti ja luotettavasti. Savu, pöly, höyry, linssin likaisuus tai mittausalueella liikkuvat esineet eivät vaikuta mittaustuloksiin. Mittaus onnistuu, vaikka vain viisi prosenttia mittauskohteesta olisi mittauspisteen sisällä. Koska spektrinen herkkyys on suuri (1,45 – 1,75 μm), mittaukset ovat mahdollisia +250 °C:sta ylöspäin. Uudet kalibrointimenetelmät ovat laajentaneet lämpötilan mittausaluetta +3000 °C:een.

ThermoMETER CTRatio -pyrometrin tähtäyslaseria käytetään aallonpituudella 520 nm, eli ihmissilmän suurimman herkkyyden alueella, joka on välillä 520 nm (vihreä) ja 560 nm (keltainen). Verrattuna perinteiseen punaiseen laseriin vihreän laserin näkyvyys on kahdeksan kertaa suurempi, mikä on suuri etu mitattaessa punaisena hohtavia metallipintoja.
Valokuitukaapeli ja ulkoinen ohjauselektroniikka mahdollistavat mittausten tekemisen ilman jäähdytystä jopa 200 °C:n tai, korkean lämpötilan mallin tapauksessa, 315 °C:n ympäristöissä. Toimitukseen sisältyy Ratio Connect -ohjelmisto, joka tunnistaa ja arvioi lämpötilan mittaustiedot luotettavasti.

Edut

  • Mittausalue +250 °C – +3000 °C.
  • Nopea 1 ms:n vasteaika nopeita prosesseja varten
  • Erittäin tarkka myös pölyn, höyryjen tai likaisten linssien tapauksessa – signaalin vaimennus jopa 95 %
  • Immuuni sähkömagneettiselle säteilylle
  • Luotettava tunnistus silloinkin, kun kohde täyttää vain viisi prosenttia mittauspaikasta
  • Voidaan käyttää enintään 200 °C:n lämpötilassa ilman jäähdytystä
  • Korkean lämpötilan mallia voidaan käyttää enintään 315 °C:n lämpötilassa
  • Yksi- tai kaksikanavaiset mittaukset ovat mahdollisia
Suositeltu anturitekniikka

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109