Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Kapasitiiviset paksuusmittaukset tarkkuutta vaativissa sovelluksissa

Micro-Epsilonin kapasitiiviset anturit mittaavat siirtymiä ja etäisyyksiä kosketuksettomasti, mutta niitä käytetään myös kosketuksettomaan paksuuden mittaukseen. capaNCDT-antureilla saadaan parhaat tulokset lineaarisuuden, toistettavuuden ja resoluution ansiosta ja päästään alle mikrometrin tarkkuuksiin myös teollisuussovelluksissa. Poikkeuksellisen korkean lämpötilavakauden ansiosta ne antavat vakaat mittaustulokset myös vaihtelevissa lämpötiloissa.

Kaikkia kapasitiivisia antureita voidaan käyttää millä tahansa Micro-Epsilonin ohjauselektroniikalla ilman monimutkaisia kalibrointeja. Erilaiset liittymät kuten analogiset, Ethernet- ja EtherCAT-liittymät mahdollistavat liittämisen moderneihin koneisiin ja järjestelmiin. Asetukset voidaan tehdä käyttäjäystävällisen web-liittymän kautta.

Esimerkiksi tuotannon valvonnassa kapasitiiviset anturit mittaavat kalvon paksuutta ja liiman annostelua. Koneisiin asennettuina ne valvovat siirtymiä ja työkalujen asentoja.

Tarkkaa akkukalvojen paksuuden mittausta

Jotta akkukalvojen paksuus voidaan määrittää tarkasti, kapasitiiviset anturit ovat käytössä suoraan tuotantolinjalla. Tätä varten ne on kiinnitetty mittaustelineeseen ja ne mittaavat kalvon molemmilta puolilta. Molemmat kapasitiiviset siirtymäanturit lähettävät korkearesoluutioista etäisyyssignaalia, joka käsitellään suoraan DT6200-ohjauselektroniikassa paksuuden mittausarvona. Koska anturin mittauspiste on suurempi kuin optisissa mittausmenetelmissä, pinnan rakenteet ja poikkeamat keskimääräistetään. Korkean lämpötilavakautensa ansiosta anturit antavat vakaat mittaustulokset myös vaihtelevissa lämpötiloissa.

Tarkkoihin paksuuden mittauksiin käytetään innovatiivista monikanavaista capaNCDT 6200 -ohjauselektroniikkaa. Se tunnistaa, käsittelee ja arvioi arvot jopa neljästä kanavasta samanaikaisesti. Nopeita, jopa 20 kHz:n mittauksia varten käytetään monikanavaista capaNCDT 6222 -järjestelmää.

Silikonikiekkojen tarkkaa paksuuden mittausta

Kiekkojen tarkkaan paksuuden mittaamiseen käytetään kapasitiivisia siirtymäantureita. Kaksi vastakkain olevaa anturia tunnistavat paksuuden. Ne havaitsevat jopa hankalat parametrit kuten vääntymät. Kiekon asento mittausvälissä voi vaihdella sen vaikuttamatta mittaustarkkuuteen.

Jos asennustilaa on vähän, voit käyttää litteitä kapasitiivisia antureita. Pienin saatavilla oleva korkeus on vain 4 mm.

Kapasitiivisten antureiden hyödyt

  • Erittäin korkea alle nanometrin tarkkuus
  • Erinomainen lämpötilavakaus
  • Erittäin monipuoliset sovellusmahdollisuudet esimerkiksi puolijohdeteollisuudessa, suurten moottoreiden ilmavälin mittauksissa sekä jarrulevyjen muodonmuutoksen mittauksessa tai koneiden asemoinnissa
  • Helppokäyttöisyys web-liittymän kautta
  • Modulaariset ja synkronoitavat monikanavaiset ohjauselektroniikat