Hitsausautomaatio

Automatisoidut hitsausprosessit nopeuttavat hitsaustoimintoja ja parantavat niiden toistettavuutta. Etusijalla on mahdollisimman suuri tuottavuus ja yhdenmukainen laatu. Nykyaikaisissa pistehitsauksessa, apuainehitsausprosesseissa ja robottihitsauksessa kaikki prosessin vaiheet ajastetaan ja suoritetaan erittäin tarkasti. Micro-Epsilonin erittäin tarkat anturit sopivat erinomaisesti monenlaisiin mittaustehtäviin, ja niitä käytetään esimerkiksi ohjaukseen, intensiteetin valvontaan ja hitsausradan suunnitteluun.

Hitsaussaumojen optimointia profiilinmittauksilla

Tanskalainen Inrotech A/S luottaa Micro-Epsilonin antureihin mahdollisimman laadukkaiden hitsaussaumojen aikaansaamiseksi täysin automaattisessa prosessissa. Yritys on kehittänyt Inrotech-Crawler-nimisen ...

Lue lisää...

Laserpinnoitusta edeltävä 3D-komponenttiskannaus

Laserpinnoituksessa komponentin pinta sulatetaan lasersäteellä ja siihen kiinnitetään uusi huokoseton kerros lisäämällä jauhemaista täyteainetta. Ennen laserkäsittelyä ...

Lue lisää...

Etäisyyden ohjaus täysautomaattisessa laserhitsauksessa

Täysautomaattisten hitsausyksikköjen hitsauspään asemointi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla hitsausliitoksen laatuun. Hitsauspään asemointiin oikealle etäisyydelle käytetään ...

Lue lisää...

Levyn reunan mittaus laserhitsauksessa laserskannereita käyttäen

Automaattiset robottihitsauskennot valvovat pitkittäishitsattujen putkien laatua usean pisteen perusteella. Toisaalta reunan sijainti on tiedettävä koko levyn reunan matkalta, ja toisaalta ...

Lue lisää...

Hitsauspuikon kulkeman matkan mittaaminen vastushitsauksessa

Automaattihitsauskoneissa Micro-Epsilonin pyörrevirta-antureilla varmistetaan hitsausliitosten korkea laatu ja samalla mitataan hitsauspuikkojen kulkema matka. Kosketuksettomat siirtymäanturit ...

Lue lisää...

Värianturit hitsauslankojen läsnäolon tarkistamiseen

Komponentteja hitsattaessa hitsaussauma tarkastetaan automaattisesti laadunvarmistusta varten. Tarkastukseen käytetään CFO100-väriantureita, jotka tunnistavat hitsaussauman, kun komponenttia ...

Lue lisää...

Tarkkuusmikrometrit hitsauslankojen halkaisijan mittaamiseen

Micro-Epsilonin optisia mikrometrejä käytetään hitsauslankojen paksuuden valvontaan. Tällöin X-Frame-mittausjärjestelmä mahdollistaa halkaisijan jatkuvan tarkastamisen. ...

Lue lisää...

Hitsaussauman seuranta putkilinjojen tarkastuksessa

Putkilinjojen kunnossapidon kannalta ulomman hitsaussauman tarkastus on ratkaisevan tärkeä kriteeri. Tätä varten hitsaussaumojen profiilit tarkastetaan koeasemassa. Tarkastusprosessin ...

Lue lisää...

Täysautomaattinen 3D-korjaushitsaus

ScanCONTROL-laserskannereita käytetään suurten osien korjaushitsauksessa hitsausradan ja robottiradan määrittämiseen. Ensin viallisen alueen pinta skannataan laserskannerilla, ...

Lue lisää...

Polttopisteen ohjaus lisäaineiden valmistuksessa

Lisäainevalmistusmenetelmissä, kuten valikoivassa metallinsulatuksessa, laserin polttopisteen ohjauksella on ratkaisevan tärkeä osa prosessin nopeuden ja laadun kannalta. Tulostuspään ...

Lue lisää...

Hitsauskoneiden jäähtymisajan mittaus

Hitsausparametrit, kuten jäähtymisaika, voidaan dokumentoida käyttäen Micro-Epsilonin suorituskykyisiä pyrometrejä. Näillä lyhytaaltoja käyttävillä ...

Lue lisää...

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109