Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Roottoreiden kuormitustestit testialustoilla

Tuuliturbiinien roottorien siipien kuormituksen testaamiseen on kehitetty testilaitteita, joilla voidaan simuloida kovan tuulen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa kuormitusta. Mekaaniset kuormat voivat vääntää roottorin siiven kärkeä jopa 10 m. Testilaitteissa käytetään vaijerivetoantureita vääntymien mittaamiseksi. Kaksi anturia mittaa jokaisessa kuormituskohdassa roottorin siiven vääntymää ja kiertymää. Vaijerivetoanturit toimivat 3–10 metrin mittausalueella. Lisäsimulaatiota varten on käytössä digitaalinen signaalilähtö.