Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Tornin heilahtelun valvonta

Tuuliturbiineihin kohdistuu oskillaatioita ja äkillisiä kuormia. Vaurioiden ja kalliiden seisokkiaikojen välttämiseksi näitä tornin oskillaatioita valvotaan. Kun ne ylittävät tietyt raja-arvot, voimala suljetaan luotettavasti. Kuormitushistorian perusteella voidaan määrittää käyttöikäennuste. Tämä vaatii luotettavaa ja tarkkaa kuormien tunnistusta. Micro-Epsilonin kaltevuusanturit tunnistavat tornin oskillaation erittäin tarkasti. Erinomaisen lämpötilavakautensa ansiosta kaltevuus- ja kiihtyvyysanturit tuottavat luotettavat mittaustulokset jopa lämpötilojen vaihdellessa voimakkaasti.

Neigungssensoren
Beschleunigungssensoren