Siirry suoraan päänavigointiin Suora pääsy sisältöön Siirry alanavigointi-tilaan

Valssin välys

Molempien valssien etäisyys toisistaan tai valssin etäisyys tukipintaan on ratkaiseva mitta-arvo metallien, muovien tai muiden materiaalien valssausprosesseissa. Koska kyse on herkistä prosesseista ja suuresta materiaalitarkkuudesta, välys on tarkistettava jatkuvasti, jotta välitön kappaleen hylkääminen vältetään. Tähän sopivat kosketuksettomat ja kosketusinduktiiviset menetelmät. Koskettavassa menetelmässä anturi on asennettu ulkopuolelle valssiohjaimelle. Välyksen muutos välitetään mäntään, jonka sijainnin muutos mitataan induktiivisella anturilla. Koskettavassa menetelmässä valssi on optisen mikrometrin lähettimen ja vastaanottimen välissä. Valaistu verho on osittain peitetty valssilla. Loppuosa tavoittaa vastaanottimen välyksen kautta. Välys voidaan laskea valomäärän mittauksen perusteella.