Energiatekniikka: tuulivoima, generaattorit, suuret koneet

Jotta voimalaitokset ja suuret moottorit voisivat toimia tehokkaasti, tarvitaan ennalta ehkäisevää huoltoa. Siksi antureiden tarkkuuteen, luotettavuuteen ja kompaktiuteen kohdistuu erittäin korkeita vaatimuksia. Micro-Epsilonin anturit ovat osoittautuneet korvaamattomiksi laitosten turvallisen toiminnan edistämisessä, testausalustoilla ja suurten tuotantomäärien sovelluksissa.

Energian varastointisäiliön betoniseinän laajenemisen mittaus

Mitattu arvo välitetään PLC:lle analogisen liittymän kautta (4 ... 20 mA). Tämä mahdollistaa sekä tietokoneohjatun prosessinvalvonnan ja mitattujen arvojen täyden dokumentoinnin. Jos asetusarvo ...

Lue lisää...

Aurinkopaneelien suuntaus

Aurinkopaneeleiden linjaaminen auringon sijainnin mukaisesti parantaa energiantuottoa ja aurinkopaneelin tehoa. Aurinkopaneelit toimivat mahdollisimman tehokkaasti vain ollessaan optimaalisessa kulmassa ...

Lue lisää...

Roottoreiden kuormitustestit testialustoilla

Tuuliturbiinien roottorien siipien kuormituksen testaamiseen on kehitetty testilaitteita, joilla voidaan simuloida kovan tuulen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa kuormitusta. Mekaaniset kuormat ...

Lue lisää...

Tuuliturbiinien meluhaittojen vähentäminen

Tuuliturbiinit tuottavat ympäristöystävällistä energiaa, mutta eivät ole lähiympäristön asukkaiden suosiossa aiheuttamansa melun vuoksi. Yksi tuuliturbiinien ...

Lue lisää...

Roottorin välien mittaus generaattorissa

Roottorin toimintaa generaattorissa valvotaan mittaamalla staattorin ja roottorin väliä kapasitiivisilla siirtymäantureilla. Micro-Epsilonin kapasitiiviset anturit toimivat erittäin ...

Lue lisää...

Tuuliturbiinien laakerivälin mittaukset

Tähän asti laakereita on mitattu seisokin aikana ns. kosketusperiaatteella. Tähän tarvittiin pitkiä tarkastusvälejä, mikä puolestaan saattoi lisätä koko ...

Lue lisää...

Ilmaläppien aukeamisen valvonta

Ilmaläpät aukeavat ja sulkeutuvat automaattisesti lämpötilan mukaan ilmansyötön ohjaamiseksi. Avoimen ilmaläpän asentoa mitataan vaijerivetoantureilla.

Lue lisää...

Kytkinlevyn poikkeaman mittaus

Pyörrevirta-anturit mittaavat kytkinlevyn aksiaalisen, säteittäisen tai tangenttisuuntaisen poikkeaman. Nämä kestävät anturit on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja ...

Lue lisää...

Perustan liikkeen mittaaminen

Laserkolmiomittausanturit mittaavat etäisyyden perustasta tornin liikkeiden tunnistamiseksi. Korkean mittausnopeuden ansiosta tärinä voidaan tunnistaa suoraan. Asennettujen antureiden määrästä ...

Lue lisää...

Tuuliturbiinien mobiili värähtelyn mittausjärjestelmä

Testaus-, valvonta- ja sertifiointiviranomaiset tarjoavat mobiilleja tuuliturbiinien värähtelyn mittausjärjestelmiä ilman pysyvästi asennettua kunnonvalvontajärjestelmää. ...

Lue lisää...

Öljyvälin mittaaminen akseleissa

Ennaltaehkäisevän huollon vuoksi tulee mitata öljyväli, eli laakerin pinnan ja akselin välinen voiteluaineen täyttämä etäisyys. Micro-Epsilonin kestävät ...

Lue lisää...

Tuuliturbiinien voimansiirron oskillaation mittaus

Voimansiirron oskillaatio (roottorin epätasapaino, ylikuormitus), joka ylittää tietyt raja-arvot, saattaa vaurioittaa komponentteja ja voimalan osia. Ennakoiva huolto ja vaurioiden havaitseminen ...

Lue lisää...

Konekammion tukiosat

Tukiosien valvonnassa käytetään pyörrevirta-antureita, jotka mittaavat konekammion ja tornin välistä etäisyyttä. Tämä mahdollistaa muutosten havaitsemisen ...

Lue lisää...

Laakereiden kitkalämmöstä aiheutuvan lämpötilan mittaus

Tuuliturbiinien vaihdelaatikon lämpötilaa mitataan jatkuvasti käytön aikana. Komponenttien lämpeneminen saattaa olla merkki niiden ongelmasta. Jos tietty kynnysarvo ylitetään, ...

Lue lisää...

Tornin heilahtelun valvonta

Tuuliturbiineihin kohdistuu oskillaatioita ja äkillisiä kuormia. Vaurioiden ja kalliiden seisokkiaikojen välttämiseksi näitä tornin oskillaatioita valvotaan. Kun ne ylittävät ...

Lue lisää...

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109