Energiatekniikka: tuulivoima, generaattorit, suuret koneet

Tuuliturbiinien laakerivälin mittaukset

Tähän asti laakereita on mitattu seisokin aikana ns. kosketusperiaatteella. Tähän tarvittiin pitkiä tarkastusvälejä, mikä puolestaan saattoi lisätä koko tuulivoimalan vikaantumisriskiä. Lisäksi nämä mittauksiin ja tarkastuksiin tarkoitetut suunnitellut seisokit aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia. Micro-Epsilon tuottaa mittausarvot voimalan toiminnan aikana, mikä mahdollistaa luotettavan, reaaliaikaisen ja kustannuksia säästävän analyysin.
Mittaukset suoritetaan induktiivisella eddyNCDT 3005 -mittausjärjestelmällä, joka perustuu pyörrevirtoihin. Järjestelmään kuuluu anturi, jonka mittausalue on enintään 6 mm, ja joka on kytketty kiinteästi ohjauselekroniikkaan 1 m:n pituisella kaapelilla. Koska järjestelmä on öljytiivis sekä etu- että takapuolelta, se sopii erinomaisesti tähän käyttötarkoitukseen, vaikka laakerissa tyypilliset öljynpaineet nousisivat 1–2 baariin. Induktiivista eddyNCDT 3005 -järjestelmää käytetään jo tuulivoimaloissa niiden huoltovälien analysoimiseksi ja optimoimiseksi. Lisäksi suunnitteluvaiheen aikana testipenkissä hankitut tiedot voidaan ottaa huomioon, ja niitä voidaan käyttää uusien komponenttien mitoitukseen. Antureita voidaan käyttää kunnonvalvontaan testipenkissä ja suuren määrän sovelluksissa. Sarjakäyttö tarjoaa merkittäviä etuja, koska anturiteknologiaa voidaan sovittaa ja säätää tarkasti jo asennuksen ja alkuvaiheen aikana.

Aurinkopaneelien suuntaus

Aurinkopaneelien suuntaaminen auringon sijainnin mukaisesti parantaa energiantuotantoa ja laitoksen tehokkuutta. Kallistusanturit varmistavat, että paneelit on aina suunnattu asianmukaisesti.

Roottoreiden kuormitustestit testialustoilla

Tuuliturbiinien roottorien siipien kuormituksen testaamiseen on kehitetty testilaitteita, joilla voidaan simuloida kovan tuulen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa kuormitusta. Mekaaniset kuormat voivat vääntää roottorin siiven kärkeä jopa 10 m. Testilaitteissa käytetään vaijerivetoantureita vääntymien mittaamiseksi. Kaksi anturia mittaa jokaisessa kuormituskohdassa roottorin siiven vääntymää ja kiertymää. Vaijerivetoanturit toimivat 3–10 metrin mittausalueella. Lisäsimulaatiota varten on käytössä digitaalinen signaalilähtö.

Recommended sensor technology

Vaijerivetoanturit siirtymän mittaamiseen

Roottorin välien mittaus generaattorissa

Roottorin toimintaa generaattorissa valvotaan mittaamalla staattorin ja roottorin väliä kapasitiivisilla siirtymäantureilla. Micro-Epsilonin kapasitiiviset anturit toimivat erittäin tarkasti korkeasta lämpötilasta ja sähkömagneettisista kentistä huolimatta. Ennaltaehkäisevän huollon edellyttämän jatkuvan mittauksen lisäksi mittauksia voidaan tehdä myös generaattorin asetusten yhteydessä.

Ilmaläppien aukeamisen valvonta

Ilmaläpät aukeavat ja sulkeutuvat automaattisesti lämpötilan mukaan ilmansyötön ohjaamiseksi. Avoimen ilmaläpän asentoa mitataan vaijerivetoantureilla.

Recommended sensor technology

Vaijerivetoanturit siirtymän mittaamiseen

Tornin heilahtelun valvonta

Tuuliturbiineissa käytetään kiihtyvyysantureita tornin heilahtelun valvontaan. Kun heilahtelu on liian suurta, roottorin siivet lepuutetaan tuulesta.

Konekammion tukiosat

Tukiosien valvonnassa käytetään pyörrevirta-antureita, jotka mittaavat konekammion ja tornin välistä etäisyyttä. Tämä mahdollistaa muutosten havaitsemisen aikaisessa vaiheessa. Näin voimala voidaan sammuttaa ajoissa, kun tuulen aiheuttama kuorma on liian suuri.

Perustan liikkeen mittaaminen

Laserkolmiomittausanturit mittaavat etäisyyden perustasta tornin liikkeiden tunnistamiseksi. Korkean mittausnopeuden ansiosta tärinä voidaan tunnistaa suoraan. Asennettujen antureiden määrästä riippuen voidaan määrittää tarkkoja tietoja värinästä. Jos torni liikkuu liikaa, roottorin siivet lepuutetaan tuulesta vaurioiden välttämiseksi.

Kytkinlevyn poikkeaman mittaus

Pyörrevirta-anturit mittaavat kytkinlevyn aksiaalisen, säteittäisen tai tangenttisuuntaisen poikkeaman. Nämä kestävät anturit on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja erittäin kompaktin kokonsa ansiosta ne voidaan myös integroida ahtaisiin tiloihin. Anturi tuottaa vakaita mittaustuloksia korkeasta paineesta ja lämpötilasta huolimatta.

Laakereiden kitkalämmöstä aiheutuvan lämpötilan mittaus

Tuuliturbiinien vaihdelaatikon lämpötilaa mitataan jatkuvasti käytön aikana. Komponenttien lämpeneminen saattaa olla merkki niiden ongelmasta. Jos tietty kynnysarvo ylitetään, voidaan aloittaa korjaavat toimenpiteet tai suunnitella huolto.

Öljyvälin mittaaminen akseleissa

Ennaltaehkäisevän huollon vuoksi tulee mitata öljyväli, eli laakerin pinnan ja akselin välinen voiteluaineen täyttämä etäisyys. Micro-Epsilonin kestävät pyörrevirta-anturit voivat tuottaa pysyvän tiedon voiteluvälistä korkean mittaustarkkuutensa ansiosta.

Recommended sensor technology

eddyNCDT 3001

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109