Tuuliturbiinien mobiili värähtelyn mittausjärjestelmä

Testaus-, valvonta- ja sertifiointiviranomaiset tarjoavat mobiilleja tuuliturbiinien värähtelyn mittausjärjestelmiä ilman pysyvästi asennettua kunnonvalvontajärjestelmää. Niitä käytetään prototyyppivoimaloissa kehittelyvaiheessa, tuotannon ja rakennustöiden valvontaan sekä toiminnan aikaisiin mittauksiin. Mobiileissa värähtelyn mittausjärjestelmissä käytetään Micro-Epsilonin tarkkoja ja lämpötilavakaita kiihtyvyysantureita. Nämä kiihtyvyysanturit antavat tarkkoja tietoja värähtelyistä, joita voi ilmetä esimerkiksi roottorissa, tornissa tai generaattorissa.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
jouko.kuosmanen@micro-epsilon.fi
+358 40 8484 109